SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Akustojen hyödyntämismalleja lyhyesti

Julkaistu 20.12.2022 09:51

SPOT-sähkön vaihtelun mahdollisuudet

Pörssisähkön hinnan vaihtelun lisäännyttyä avautuu aikaisempaa paremmat mahdollisuudet hyötyä sähkön varastoimisesta akustoihin.

Hinnan vaihtelu on keskimääräisesti melko säännöllistä. Aamulla hinta nousee ja myöhään illalla hinta laskee. Muutoksen suuruus päivien välillä vaihtelee kuitenkin paljon.

Halvan sähkön ajoittuminen yöaikaan tarkoittaa myös samalla halvempaa sähkönsiirtomaksua.

Käytännössä säästöä syntyy sähkön keskihinnan alenemisesta, kun akusto saadaan ladattua täyteen halvalla hinnalla ja purettua, kun sähkö on kalleimmillaan.

 

Aurinkopaneeleilla tuotetun ylimääräisen energian varastoiminen

Aurinkopaneeleilla tuotettua ylimääräistä energiaa voidaan varastoida akkuvarastoon ja käyttää myöhemmin, kun sähkön tarvetta on riittävästi. Hyötyä on mahdollista saavuttaa sähkönsiirtomaksussa sekä sähköverossa, kun sähköenergiaa ei tarvitse ostaa sähköverkosta.

Mahdollinen hyöty jää pieneksi tai jopa negatiiviseksi, jos myytävästä sähköstä saatava hinta on päivällä siirtomaksun- ja sähköveron osuutta korkeampi.

 

Fingridin tarjoamat reservimarkkinat

Akustoilla voidaan osallistua myös Fingridin tarjoamille reservimarkkinoille tukemaan sähköverkontaajuutta. Reservimarkkinassa akustoa ohjataan sähköverkontaajuuden mukaan automaattisesti. Akustojen todella nopeat vasteajat mahdollistavat lähes kaikki tarjolla olevat markkinatyypit. Akustot eivät tietenkään itsessään tuota energiaa, joten pitkäaikaisena energian tuotantona ne eivät voi toimia.

 

Sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen

Akustot mahdollistavat suuremman latausinfran toteuttamisen, mikäli sähköliittymä on muutoin liian pieni kohteessa. Akustoon voidaan ladata sähköä varastoon valmiiksi ja purkaa, kun hetkellisesti sähköliittymän tehokapasiteetti rajoittaa tehoa.

Siirrettävien akkuvarastojen avulla kausisesonkikohteissa voidaan samalla infralla ladata useampaa kohdetta ja sesongin jälkeen siirtää toiseen kohteeseen.

 

Hiilineutraali rakentaminen akkuvarastojen avulla

Akustot mahdollistavat myös hiilineutraalin rakentamisen, kun polttoainekäyttöisiä laitteita saadaan sähköistettyä akkuvarastojen avulla. Pienestä työmaaliittymästä saadaan ladattua akustoon sähkö ja purettua suuremmalla teholla tarpeen vaatiessa.

 

Sähkökatkotoiminnot

Akkuvarastot toimivat myös sähkökatkotilanteessa lyhytaikaisena varavoimalähteenä. Energiakapasiteetti on hyvinkin rajattua muihin varavoimalähteisiin nähden, mutta vasteaika akkuvarastoilla on lyhyt, jolloin ne voivat toimia ups-laitteiston tavoin kriittisten laitteistojen toiminnan varmistamisessa.

 

Sami Parvela,

Teknologiapäällikkö

Artikkelissa mainitut palvelut