SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Automaatio- ja ohjausjärjestelmät kuntoon 31.12.2024 mennessä – nopeilla päätöksillä selvää säästöä

Julkaistu 29.9.2021 10:52

Viime vuonna on tullut voimaan laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733), mistä moni kiinteistönomistaja tuntuu tietävän vain sen osuuden, että sähköautojen latauspisteiden rakentaminen kiinteistöihin tulee pakolliseksi. Kuten lain nimestäkin voi päätellä, laki pitää sisällään myös velvoitteen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakentamisesta, eikä nimi ohjaa tällä kertaa harhaan lukijaa.

Tämä laki siis velvoittaa olemassa olevan kiinteistön, jonka nimellinen lämmitysteho on yli 290kW, olemaan varustettu automaatio- ja ohjausjärjestelmällä viimeistään 31.12.2024. Laissa velvoitetaan kiinteistön omistajaa rakentamaan järjestelmän ja järjestelmälle on asetettu vaatimukset, jotka käytännössä normaali, keskitetty rakennusautomaatiojärjestelmä täyttää, mutta esimerkiksi yksikkösäätimillä toimiva ohjausjärjestelmä ei.

Tuo laissa mainittu määräaika tulee vastaan reilun kolmen vuoden päästä. Mikäli vanhat merkit pitää paikkaansa, ennen mainittua dead linea moni kiinteistönomistaja saattaa herätä vähän viime tipassa asiaan, jolloin automaatiourakoitsijoiden puhelimet soivat kuumana ja tilanne varmasti vaikuttaa tuolloin myös järjestelmien hinnoitteluun. Kaukaa viisaan kiinteistönomistajan kannattaakin tässä kohtaa tarttua toimeen mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ja ryhtyä tuumasta toimeen. Samalla päästään nopeammin hyötymään keskitetyn automaation hyödyistä, joita ovat esim:

  • Teknisten järjestelmien helpompi ja tehokkaampi hallinta
  • Hälytysten keskitetty hallinta ja hälytysten edelleen lähetys kiinteistöhuollolle
  • Järjestelmien etäkäytön hallinnan mahdollisuus
  • Älykkäämmän ohjauksen mahdollistaminen
  • Järjestelmien keskinäisen kommunikoinnin mahdollisuus

Näillä edellä mainituilla hyödyillä saavutetaan säästöjä paitsi energiankulutuksessa, myös huoltokuluissa. Automaatiojärjestelmän rakentamiselle voidaan hakea energiatukea 20% kokonaisinvestoinnista, mikäli automaatiojärjestelmän rakentamisella ja muilla mahdollisilla samassa yhteydessä suoritettavilla muutoksilla saavutetaan riittävästi energiansäästöä. Tukikelpoisuus selviää helposti esimerkiksi energiakatselmuksen yhteydessä, jossa energia-asiantuntijamme tarkastelevat kiinteistön järjestelmät ja laskevat säästöpotentiaalin. Energiakatselmuksen jälkeen tehokkaat asiantuntijamme toteuttavat energiaremontin yhteydessä automaatiojärjestelmän rakentamisen tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Stammeier
Johtava Energia-asiantuntija

Artikkelissa mainitut palvelut