SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hyökkäys Pearl Harboriin tulee kylmäaineiden käyttäjille kalliiksi

Julkaistu 13.10.2017 08:00

MARKETISTA KALAPUIKKOJA OSTAESSA ei tule ensimmäisenä miettineeksi, mitä kylmäainetta pakastealtaan jäähdyttämisessä on käytetty. Ehkä kuitenkin kannattaisi. Kylmäaineissa on nimittäin paljon eroa niiden aiheuttamien ilmastopäästöjen suhteen.

Ympäristölle haitallisten kylmäaineiden käytöllä on pitkä historia. Toisen maailmansodan aikana lääketeollisuuden suuria saavutuksia oli penisilliinin valmistus teollisessa mittakaavassa. Mutta erityisesti Tyynenmeren saarten kosteissa ja lämpimissä oloissa ongelmaksi muodostui penisilliinin säilyvyys. Ratkaisuksi keksitiin CFC-kylmäaineet eli freonit.

Liittoutuneet voittivat sodan, mutta myöhemmin CFC-kylmäaineiden huomattiin aiheuttavan otsonikatoa ja niiden käyttöä alettiin rajoittaa jo 1990-luvulla. Tilalle tulivat HFC-kylmäaineet ja otsonikato vältettiin. Kaikkia ilmasto-ongelmia ei kuitenkaan saatu ratkaistua, sillä HFC-kylmäaineet ovat erittäin haitallisia kasvihuonekaasuja. Esimerkiksi hyvin yleisesti kaupan kylmälaitteissa käytössä oleva R404A on kylmäaineiden seos, jonka lämmitysvaikutus on lähes 4000-kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Luit oikein, neljätuhatkertainen!

SUURTEN KAUPPAKETJUJEN KOHDALLA kylmäaineet saattavat olla jopa suurin yksittäinen ilmastopäästöjä aiheuttava tekijä. Onneksi ongelmaan on herätty ja EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on HFC-kylmäaineiden käytön vähentäminen. Vuoden 2020 alusta alkaen uudet R404A-laitokset ovat kiellettyjä. Lisäksi vanhoille laitoksille on asetettu kieltoja ja velvoitteita, joilla niiden ilmastopäästöjä vähennetään. Myös R404A:n tuotantoa rajoitetaan vuodesta 2020 lähtien, mutta kierrätettyä kylmäainetta voi käyttää huollossa vuoteen 2030 saakka.

R404A:n käytön ja saatavuuden rajoitukset näkyvät jo nyt sen hinnassa. Hinta on moninkertaistunut viimeisen vuoden aikana ja sillä on suuri vaikutus kylmälaitosten huoltokustannuksiin. Odotettavissa on, että hinta tulee nousemaan myös jatkossa.

Mikä sitten ratkaisuksi? Uudenaikaisten hiilidioksidia tai propaania kylmäaineena käyttävien laitosten ilmastopäästöt ovat radikaalisti pienempiä kuin vanhojen R404A-laitosten. Investointien esteeksi tai ainakin hidasteeksi voi muodostua uusien kylmälaitosten korkea hinta, mutta mikäli R404A:n hinta jatkaa nousuaan, myös niiden huoltokustannukset tulevat nousemaan rajusti.

Olisiko parempi investoida uuteen tekniikkaan jo nyt ja samalla parantaa laitteiden energiatehokkuutta ja pienentää niiden ilmastopäästöjä? Itse asiassa kyseessä on paluu vanhaan, sillä hiilidioksidia käytettiin kylmäaineena jo 1800-luvun lopulta aina 1950-luvulle asti, kunnes CFC-kylmäaineet syrjäyttivät sen.

Juho Mäkelä
Talous- ja rahoitusjohtaja
EcoReal Oy

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 12.10.2017.

Artikkelissa mainitut palvelut