SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ilmastosääntely kiristyy, oletko valmis?

Julkaistu 28.5.2018 09:49

KIIRE TÄSSÄ TULEE! Hiilidioksidipäästöjä pitää leikata radikaalisti ja uusiutuvan energian käytön kasvu moninkertaistaa jo lähivuosina. Nykytahdilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta jää vain haaveeksi.

Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENAn tuoreessa raportissa kuvataan askelmerkit Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskiössä ovat uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Globaalin energiajärjestelmän muuttaminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan perustuvaksi on valtava urakka, mutta teknisesti täysin toteutettavissa.

Kiinteistöalalla energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa päästöjen vähentämisessä. Vuoteen 2050 mennessä rakennusten pinta-alaan suhteutettuja hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää 85 prosenttia. Samalla uusiutuvan energian osuus kiinteistöjen kuluttamasta energiasta pitää nostaa nykyisestä 36 prosentista 77 prosenttiin.

Tulevaisuudessa suurin osa sähköstä tuotetaan aurinko- ja tuulivoimalla. Niiden tuotantokustannus on laskenut yllättävän nopeasti ja voimakkaan laskun odotetaan jatkuvan edelleen. Uusiutuvan sähkön lisäksi kiinteistöissä voidaan hyödyntää aurinkolämpöä, maalämpöä ja biomassaa.

MITEN TÄMÄ RAHOITETAAN? Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan sijoittavilla rahastoilla on tällä hetkellä huutava pula vastuullisista sijoituskohteista. Ajan myötä tämä tulee johtamaan vastuullisten sijoituskohteiden tuottovaatimusten alenemiseen. Ensimmäisiä merkkejä siitä on jo nähty.

Kaikki tarvittavat työkalut eli tekniikka ja rahoitus ovat olemassa. Miten ne saadaan käyttöön? Suomalaiseen hallintoon kuuluu vahva perinne noudattaa kansainvälisiä sopimuksia tarkasti, jopa ylikireästi. Todennäköisin vaihtoehto onkin, että sääntely tulee kiristymään. Miten ja milloin? Se on vielä epäselvää, mutta en olisi lainkaan yllättynyt jonkinlaisesta lähivuosina käyttöönotettavasta, asteittain kiristyvästä päästöverosta.


Juho Mäkelä
Talous- ja rahoitusjohtaja
EcoReal Oy

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut