SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Käytännönläheinen vastuullisuusraportti herättää mielenkiintoa

Julkaistu 14.3.2018 12:55

OLETKO SINÄ KOSKAAN MIETTINYT, minkälainen merkitys käytännön esimerkeillä on uuden asian ymmärtämisessä? Itse ainakin opin asiat paljon nopeammin, jos ne on esitetty selventävien esimerkkien avulla. Esimerkit tekevät asiasta helpommin ymmärrettävän, mielenkiintoisemman ja todellisemman, joten miksi niitä ei hyödynnettäisi myös vastuullisuusraportoinnissa?

Case-esimerkit kuvaavat vastuullisuustyötä käytännössä

Monipuolisessa vastuullisuusraportissa käsitellään yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja, näille asetettuja tavoitteita, käytännön työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkosuunnitelmia. Raportoitavaa asiaa on paljon, joten miksi sitä ei tehtäisi käytännönläheisesti? Edellisessä blogitekstissäni painotin visuaalisuuden merkitystä (lue tästä), mutta yhtä tärkeää on kuvata käytännön vastuullisuustyötä case-esimerkkien eli tapauskuvausten avulla. Nämä esimerkit tekevät vastuullisuustyöstä lukijalle todellisen ja helpommin ymmärrettävän, kun niissä kerrotaan mitä on käytännössä tehty, kuka teki ja mitä siitä seurasi. Kuvaukset myös lisäävät lukijan mielenkiintoa, sillä niiden avulla yritys pystyy esittämään vastuullisuustyönsä konkreettisesti.

Millainen on hyvä case-esimerkki?

Parhaimmat case-esimerkit syntyvät juuri niistä asioista, jotka yritykset kokevat jopa liian itsestään selviksi toteuttaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi kuvaus asiakaspalvelutilanteesta, koulutustilaisuudesta tai yllä olevan tapaan energiatehokkuusprojektista, jolla tähdätään energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen. Hyvä case on selkeästi rajattu ja tiivis tarina, johon lukija pystyy eläytymään. Se voi olla hyvinkin yksinkertainen kuvaus tilaisuuden tai projektin sisällöstä, mutta se voidaan toteuttaa myös haastattelemalla esimerkiksi työntekijää, asiakasta tai yhteistyökumppania. Haastattelun avulla kuvaukselle saadaan kasvot, jolloin siitä tulee heti mielenkiintoisempi ja todellisempi.

Tehdään siis rohkeasti vastuullisuusraporteista käytännönläheisiä, mielenkiintoisia ja helposti ymmärrettäviä case-esimerkkien avulla!

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 9.3.2018.

Artikkelissa mainitut palvelut