SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kestävä rakennettu ympäristö vaatii myös vastuullista toimintaa

Julkaistu 26.9.2017 08:00

EcoReal, kestävä rakennettu ympäristö, vastuullisuus

MITÄ SINULLE TULEE ensimmäisenä mieleen kestävästä rakennetusta ympäristöstä? Moni vastaa tähän kysymykseen ympäristöystävällisyys tai ”vihreät rakennukset”, joilla tarkoitetaan energia- ja resurssitehokkaita sekä hiilijalanjäljeltään pieniä rakennuksia. Riittääkö ympäristöystävällisyys kuitenkaan siihen, että rakennettu ympäristö olisi kokonaisuudessaan kestävää? Entä jos rakennetun ympäristön ympärille sijoittunut toiminta ei ole vastuullista? Mitä vastuullisuus edes käytännössä tarkoittaa?

Vastuullinen liiketoiminta tunnetaan myös nimellä kestävä kehitys, yritysvastuu tai yhteiskuntavastuu. Se on yhä enemmän esillä oleva asia, mutta monelle sen todellinen merkitys tuntuu olevan epäselvää. YK:n periaatteiden mukaisesti se on vastuuta toiminnan ympäristötekijöiden lisäksi sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa on otettava huomioon ympäristö, toimintaa ympäröivät ihmiset ja yhteiskunta.

Miksi vastuullisuus on sitten tärkeää? Kuvitellaanpa korruptoitunutta organisaatiota, joka ei piittaa ympäristöstä tai huolehdi työntekijöistään. Kuinka pitkään arvioit organisaation menestyvän? Puolestaan rehtiä liiketoimintaa harjoittava organisaatio, joka kohtelee työntekijöitään reilusti sekä arvioi jatkuvasti ympäristövaikutuksiaan on markkinoilla paljon houkuttelevampi vaihtoehto. Nämä hyvin arkipäivää olevat asiat organisaatioissa ovat vastuullisuutta, jota tarvitaan kestävään toimintaan. Kestävä rakennettu ympäristö muodostuu puolestaan ”vihreiden rakennusten” lisäksi useista sen ympärille sijoittuvista organisaatioista, jotka ovat vastuullisia.

JOS VASTUULLISUUS ONKIN näin helppoa, miksi se tuntuu vaikealta? Siihen liittyvän tiedon määrä on valtava. Usein ei tiedetä mistä lähteä liikkeelle tai mitä vastuullisuuteen edes kuuluu. Jos liikkeelle päästään, on kokonaisuuden hallinta vaikeaa. Organisaation vastuullisuus on kuin palapeli: se koostuu useasta eri näkökohdasta, jotka pitäisi saada oikealle paikalleen. Järkevin tapa palapelin kokoamiseen on raportoida vastuullisuudesta. Sen avulla näkökohdat saadaan koottua yhteen, jolloin lopputuloksena on kokonaiskuva toiminnasta ja sen kestävyydestä. Raportointi on hyvä työkalu myös kehittymisen seuraamisessa. On hyvä kuitenkin muistaa, että raportointi ei ole tae kestävyydestä vaan se tarvitsee aina lisäkseen käytännön toiminnan. Se on kuitenkin erittäin hyvä startti kohti vastuullisempaa toimintaa.

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

EcoReal Oy:n vastuullisuuspalvelut auttavat organisaatioita kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi. Tarjoamme lähtökohdaksi eri tasoisia ”avaimet käteen” -raportointipaketteja, jotka mahdollistavat portaittaisen etenemisen kohti kestävämpää toimintaa ja laajempaa raportointia. Periaatteenamme on tehdä asioista helppoa ja ymmärrettävää, joten hyödynnämme kaikessa toiminnassa visuaalisuutta.

Artikkelissa mainitut palvelut