SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Mikä ihmeen GRI?

Julkaistu 24.11.2017 08:00

YHÄ USEAMPI KIINTEISTÖALAN toimija raportoi nykyään vastuullisuudestaan. Onhan kiinteistöjen vastuullisuus ja energiatehokkuus tärkeässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, sillä kiinteistötoimiala tuottaa maailmanlaajuisesti noin 30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Raportointiin on monta eri tietä ja sitä ohjeistamaan on kehitetty useita eri työkaluja. Erityisesti suurten yritysten vastuullisuusraportteja selatessa lukija on saattanut törmätä termiin ”GRI”. Mistä tämä oikein kertoo?

GRI (Global Reporting Initiative) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka missiona on luoda maailmanlaajuinen ohjeisto vastuullisuusraportoinnille ja edistää yhteisten vastuullisuuden tunnuslukujen käyttöönottoa. Vastuullisuusraportoinnissa käytettävä GRI-ohjeisto muuttui viime syksynä viitekehyksestä GRI-standardiksi. Standardit sisältävät kolme universaalia standardia ja kolme aihekohtaista standardia, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä määrittelemään raportoitavat näkökohdat ja antaa ohjeita tietojen esittämiseen.

 

 

MONI SAATTAA AJATELLA, että standardit tekevät raportoinnista kankeaa ja raskasta, mutta näin ei tarvitse olla. GRI-standardit tarjoavat vapaasti sovellettavan mallin myös pienten organisaatioiden raportoinnille. Tarkoituksena kun ei ole raportoida kaikista standardeissa mainituista näkökohdista vaan ainoastaan niistä tietyistä näkökohdista, jotka yritys kokee omakseen. Tärkeää on pysähtyä miettimään, mistä asioista, miksi ja kenelle on fiksua raportoida. Karsitaan siis pois sisältöä ja jätetään paikalleen ainoastaan sellainen tieto, jolla on jotakin merkitystä. Näin saadaan tehtyä juuri oman yrityksen näköinen ja innostava vastuullisuusraportti, joka on kuitenkin myös kansainvälisesti verrattavissa muihin raportteihin.


Lotta Partanen

Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 23.11.2017.

Artikkelissa mainitut palvelut