SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Mitä vastuullinen liiketoiminta käytännössä tarkoittaa?

Julkaistu 30.10.2017 08:00

YRITYSVASTUU, YHTEISKUNTAVASTUU JA kestävä kehitys ovat monelle tuttuja termejä, jotka kuvaavat vastuullista liiketoimintaa. Yleisin tapa määritellä vastuullinen liiketoiminta on jakaa se taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Asia selvä! Vai onko?

Yksinkertaistettuna vastuullinen yritys kokee olevansa vastuussa sitä ympäröivistä ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä, jolloin se valitsee automaattisesti kestävämpiä ratkaisuja päätöksenteossaan. Yritys, joka kokee olevansa vastuussa asiakkaiden turvallisuudesta, tekee automaattisesti asiakasturvallisuutta parantavia päätöksiä. Energiatehokkuuden tärkeäksi kokeva yritys tekee puolestaan päivittäin pieniä tekoja energiankulutuksen pienentämiseksi.

Vastuullisuus on siis päätöksentekoa ja käytännön toimintaa, jolla tähdätään parempaan liiketoimintaan ottamalla huomioon ympäröivät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Mutta mistä tiedetään, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Mitkä asiat ovat tärkeämpiä kehittää, kuin toiset? Jotta yrityksestä tulisi kokonaisuudessaan vastuullinen, vaatii se: 

EcoReal vastuullinen liiketoiminta


Yrityksen kokonaiskuvan hahmottamista
Yritys tietää, mitkä ovat sen vaikutukset sitä ympäröiviin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Energian- ja vedenkulutus sekä jätteiden määrä ovat hyviä esimerkkejä toiminnan ympäristövaikutuksista.

Pohdintaa ja harkintaa siitä, mitä vastuullisuus juuri meille tarkoittaa
Yritys osaa tunnistaa tärkeimmät näkökohdat, joita sen on kehitettävä turvatakseen sitä ympäröivien ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin. Yritys voi esimerkiksi tunnistaa ympäristövaikutuksistaan energiankulutuksen pienentämisen tärkeimmäksi kehityskohdaksi.

Käytännön toimintaa
Kun yritys on tunnistanut tärkeimmät kehityskohdat, on sen tehtävä konkreettisia käytäntöön johtavia päätöksiä asioiden eteen. Energiankulutuksen pienentämiseksi yritys voi tehdä esimerkiksi kiinteistöissään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Toiminnasta viestimistä
Toiminnasta raportoiminen auttaa yritystä visioimaan uusia suunnitelmia ja tavoitteita tulevaisuuden varalle. Tämän takia on tärkeää viestiä tavoitteiden onnistumisten lisäksi epäonnistumisista. Energiatehokkuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä voidaan raportoida esimerkiksi vuosittaisen vastuullisuusraportin avulla.

 

TÄRKEÄÄ ON, ETTÄ vastuullisuus ymmärretään yrityksissä osaksi jokapäiväistä toimintaa, ei erilliseksi osa-alueeksi. Edellä mainitut neljä näkökohtaa auttavat hahmottamaan sen, mitä vastuullisuus oikeasti vaatii. Eihän tämä nyt niin vaikeaa olekaan. Siis tuumasta toimeen!

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut