SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Suomalaisten ylikulutuspäivä meni jo – mitä voimme tehdä?

Julkaistu 13.4.2018 10:20

SUOMALAISTEN YLIKULUTUSPÄIVÄ oli tänä vuonna keskiviikkona 11.4 (Global Footprint Network). Ylikulutuspäivä tarkoittaa sitä ajankohtaa, jona ihmisten luonnonvarojen kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomalaiset kuluttivat koko vuoden luonnonvarat jo reilussa kolmessa kuukaudessa, mikä on neljä kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. Suomi on maailman kärjessä monessa hyvinvointia ja koulutusta mittaavissa vertailuissa, joten miten emme osaa huolehtia myös ekologisen velkaantumisen lopettamisesta?

WWF:n mukaan suurin yksittäinen syy ylikulutukseen on energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä tuotetaan nopeammin kuin metsät ehtivät sitoa. Myös ruoan tuotanto kuormittaa ympäristöä. Usein ylikulutuspäivästä keskustellessa painotetaan yksittäisten ihmisten valintoja, mutta yhtä tärkeää on yritysten vastuulliset valinnat. Listasin neljä suurinta yksittäistä ylikulutuksen syytä Suomessa ja maailmalla sekä niihin liittyvät vastuulliset valinnat, joiden avulla jokainen yritys voi osaltaan vaikuttaa ylikulutuksen vähentämiseen ja ekologisen velkaantumisen lopettamiseen:

ON HYVÄ MUISTAA, että ylikuluttamisesta johtuva ilmastokriisi vaikuttaa ympäristön lisäksi ihmisten hyvinvointiin, elinoloihin ja tätä kautta talouteen. Ylikuluttamisella on siis suuri merkitys myös suoraan yritysten toiminnan jatkumiseen. Tehdään kaikki siis pieniä vastuullisia valintoja ja lopetetaan ekologinen velkaantuminen.


Lotta Partanen

Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy