SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuusraportointi – pelkkää imagon kiillottamista vai oikeasti hyödyllistä?

Julkaistu 9.1.2018 16:24

Yritysten vastuullisuustyötä ja siitä raportointia on pitkään pidetty ylimääräisenä kustannuksena, jonka hyödyt ovat kaukaisessa tulevaisuudessa (”mikäli niitä ylipäänsä on”). Monet ovat pitäneet sitä pääasiassa yksittäisten edelläkävijöiden touhuna, jolla tähdätään ”vihreän imagon” saamiseen. Vastuullisuusraportointi on kuitenkin hyvää vauhtia muuttumassa valtavirran normaaliksi liiketoimintakäytännöksi ympäri maailman. Miksi näin kävisi, jos vastuullisuustyöstä tai sen raportoinnista ei oikeasti olisi hyötyä?

Moni yritys raportoi vastuullisuudestaan organisaation ylemmältä taholta tulevan paineen vuoksi. Vastuullisuusraportoinnista tulikin pakollista yleisen edun kannalta merkittäville, yli 500 henkilöä työllistäville yhtiöille vuoden 2017 alusta. Vaikka moni yritys raportoikin vastuullisuudestaan niin sanotun pakon edestä, on suurin syy raportointiin kuitenkin mainetekijä. Tutkimusten mukaan yritykset kokevatkin maineen parantumisen vastuullisuusraportoinnin suurimpana hyötynä. Raportoinnista on kuitenkin myös lukuisia muita hyötyjä, joita ei usein osata edes etsiä:

Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, vastuullisuusraportoinnin hyödyt ovat usein suurempia kuin yritykset uskovatkaan. Monesti vastuullisuustavoitteeksi ei ymmärretä esimerkiksi asettaa kustannussäästöjä itsessään, jolloin maksimaaliset hyödyt jäävät saavuttamatta. Maksimaalisia hyötyjä ei myöskään saavuteta ainoastaan raportoimalla sitä, mitä lait, määräykset tai ohjeistukset vaativat. Raportoinnin hyödyt riippuvat paljon siitä, kiinnitetäänkö huomioita oikeisiin asioihin, asetetaanko oikeat tavoitteet ja seurataanko tavoitteita oikeiden mittareiden avulla.

Lotta Partanen

Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 3.1.2018.

Artikkelissa mainitut palvelut