SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EcoRealin vuosi 2017

Julkaistu 23.1.2018 11:32

VUOSI 2017 OLI EcoRealin toiminnassa voimakkaan kasvun aikaa. Vuoden aikana tehtiin yli 60 katselmusta ja johdettiin lähes 20 energiatehokkuusprojektia. Energiankäytön optimointipalvelua tuotettiin yli 50 kohteessa. Lisäksi yhtiö laajensi palveluvalikoimaansa merkittävästi alkaen tuottaa vastuullisuuspalveluita, erilaisia energiatehokkuuden konsultointipalveluita sekä energiamanageerausta ja teknistä manageerausta.

Tehdyissä katselmuksissa asiakkaiden kiinteistöistä löydettiin keskimäärin lähes 20 % energiansäästöpotentiaali. Esitettyjen toimenpiteiden takaisinmaksuaika oli keskimäärin hieman yli neljä vuotta ja investointien sisäinen korko tyypillisesti 15–40 %, parhaimmillaan jopa yli 100 %. Esitettyjen toimenpiteiden elinkaarisäästöt olivat yhteensä yli 35 miljoonaa euroa ja elinkaaren aikainen hiilidioksidipäästöjen vähenemä yli 80 000 tonnia. Mikäli vastaava päästövähennys haluttaisiin saavuttaa vaihtamalla bensiinikäyttöiset autot sähköautoihin, siihen tarvittaisiin lähes 3 000 sähköautoa.

Kasvanut palvelujen kysyntä edellytti myös suurempaa tiimiä. EcoReal teki vuoden aikana useita rekrytointeja ja henkilömäärä kasvoi tasaisesti nousten syyskuun alussa kymmeneen henkilöön. Yhtiön toimitiloja osoitteessa Panuntie 6, Helsinki laajennettiin ja yhtiölle avattiin myös kaksi uutta toimipistettä, elokuussa Seinäjoelle ja vuodenvaihteessa Tampereelle.

ECOREALIN LIIKEVAIHTO tilikauden aikana oli lähes 700 000 euroa. Liikevaihto muodostui pääasiassa katselmus-, projekti- ja optimointiliiketoiminnoista. Edellisen, vajaan tilikauden liikevaihto oli reilut 20 000 euroa, joten liikevaihto kasvoi peräti 2 850 %. Yhtiön liiketulos oli noin -60 000 euroa, joka oli hieman heikompi kuin edellisenä vuonna. Toiminnan voimakas laajentaminen rasitti yhtiön kannattavuutta koko vuoden ajan, mutta loppuvuoden aikana tulos saatiin nostettua positiiviseksi.

Miten sitten tästä eteenpäin? Vuoden 2018 tärkeimpiä tavoitteita on siirtyä sanoista tekoihin ja yhdessä asiakkaiden kanssa muuttaa katselmuksissa esitetyt toimenpiteet toteutetuiksi toimenpiteiksi. Tähän pyritään panostamalla myyntiin ja markkinointiin, hyödyntämällä referenssejä sekä ennen kaikkea tuottamalla jatkuvasti laadukasta ja asiakkaiden tarpeet täyttävää palvelua.


Juho Mäkelä
Talous- ja rahoitusjohtaja
EcoReal Oy