SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Elinkaariarviointi on tie vähähiiliseen rakentamiseen

Julkaistu 9.11.2021 12:28

Rakennusten ilmastopäästöt halutaan saada säätelyn piiriin, ja ne ollaan liittämässä osaksi rakennusmääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.  (Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta.) Noin 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksen päästöistä aiheutuu rakennuksista ja rakentamisesta, joten mikäli Suomi aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on selvää, että toimia vaaditaan. Monessa yrityksessä paiskitaan jo nyt hartiavoimin töitä energiankulutuksen minimoimiseksi, mutta päästöjä aiheutuu myös käytetyistä materiaaleista ja niiden kuljetuksista. Näitä päästöjä, eli rakennuksen hiilijalanjälkeä, voidaan pienentää suunnitteluohjauksen kautta.

Suunnitteluohjaus tuo parhaat hyödyt

Elinkaariarviointi soveltuu kaikille rakennustyypeille uudis- ja korjausrakentamisessa. Paras ja kustannustehokkain lopputulos saavutetaan, kun arviointi tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin suunnitelmia ja itse rakentamista pystytään ohjaamaan haluttuun suuntaan, eli kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Päästöjä ja kuluja voidaan pienentää muun muassa valitsemalla kestävämpiä materiaaleja ja oikeanlaista talotekniikkaa.

Kuva: Arvioitavat elinkaarivaiheet, jotka vaikuttavat rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Vaikka sääntelyn voimaantuloon on vielä muutama vuosi aikaa, yritykset, jotka aloittavat elinkaariarvioinnit jo nyt, tulevat varmasti hyötymään ennakoinnistaan. Optimaalisten toimintamallien löytyminen vie usein aikaa, joten mitä aiemmin ollaan liikkeellä, sitä varmemmin kerätään parhaat hyödyt säädösten tullessa voimaan. Vähähiilinen rakentaminen linkittyy myös vahvasti kestäviin sijoituskohteisiin, joita ensi vuonna voimaantuleva EU-taksonomia pyrkii edistämään. Voit lukea aihetta käsittelevän blogikirjoituksen täältä. Rakennus- tai korjaushankkeen kestävyyden osoittaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä, kuten elinkaarilaskennan kautta osoitettavaa vähähiilisyyttä ja laskentatiedon perusteella tehtyjä kestäviä valintoja.

Katse energiansäästötoimenpiteitä pidemmälle

Energiankulutuksen osuus rakennuksen elinkaaripäästöistä on keskimäärin yli 60%. Tämän päästöosuuden pienentämisessä ollaan jo hyvällä tiellä, josta kertoo tänäkin vuonna toteuttamamme projektit, jotka ovat tuoneet asiakkaillemme huomattavat päästövähennykset ja rahalliset säästöt (tästä voit lukea lisää tulevasta vastuullisuusraportistamme). Kiinteistöalalla on aika ottaa seuraava askel kohti pienempää ilmastovaikutusta ja lähteä kartoittamaan kestävämpiä materiaaleja. Asiantuntijoiden ja oikeiden työkalujen avustuksella työ päästään aloittamaan vähimmillään määräluettelolla ja tiedoilla käyttövaiheen energiantarpeesta.

Uskaltaisin väittää, että EcoRealin asiakkaat ovat erityisen hyvässä asemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä. Kun asiantuntijuus niin energia-, rakennus- kuin ympäristö- ja vastuullisuuspalveluihin löytyy saman katon alta, saa asiakas valmiin paketin sen sijaan, että joutuisi itse koostamaan eri lähteistä tulevaa tietoa. Tärkeää on hiilijalanjäljen kartoittamisen lisäksi löytää konkreettiset ja kustannustehokkaat toimet sen pienentämiseksi. Aloitetaanko siis jo säästämään?

Katja Kontturi
Vastuullisuusasiantuntija

Artikkelissa mainitut palvelut