SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiamanageeraus ja toiminnan varmistaminen

Julkaistu 6.9.2021 12:15

Kiinteistöjen talotekniikan tasolla ei ole aina suoraa vaikutusta kiinteistön toimintaan liittyviin asioihin, kuten energiatehokkuuteen tai sisäolosuhteisiin. Olennaista on se, miten laitteita ohjataan ja kuinka hyvin ohjaukset todellisuudessa noudattavat määriteltyjä arvoja.

Nykypäivänä talotekniikkaa ohjaavat rakennusautomaatiojärjestelmät mahdollistavat monipuolisesti erilaisia ohjauksia ja energiatehokkaita toimintoja, mutta toisaalta järjestelmien toimintaa tulee myös valvoa, jotta erilaisilta virhetilanteilta tai ohjattavien prosessien tarpeettomalta käytöltä vältytään. Tyypillisiä virhetilanteita rakennusautomaatiojärjestelmissä ovat käyttäjien aiheuttamat tahattomat tai tahalliset virheet. Lisäksi niin sanotut piilevät viat, kuten rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmointivirheet ovat mahdollisia. Nämä virhetilanteet voivat johtaa epäsuotuisiin vaikutuksiin, kuten energiankulutuksen kasvuun tai olosuhteiden heikkenemiseen.

Energiamanageerauspalvelulla sekä energiaremonttien jälkeisellä seurantajaksolla on samat päätavoitteet, eli kiinteistön energiankäytön optimointi ja talotekniikan toiminnan varmistaminen.

Käytännössä nämä tarkoittavat talotekniikan eri prosessien, kuten ilmanvaihdon tai jäähdytyksen ohjausten suunnittelua ja toteuttamista siten, että laitteiden käyttö vastaa kiinteistön todellista käyttötarvetta. Laitteiden tarpeen mukainen käyttö johtaa usein kiinteistön energiatehokkuuden kasvamiseen. Tarpeen mukaisen käytön perusteena on vaadittujen sisäolosuhteiden säilyttäminen.

Energiamanageerauksen yksi keskeinen tavoite on lisäksi palvelun edetessä potentiaalisten energiatehokkuustoimenpiteiden havaitseminen, toimenpiteiden kannattavuuden arviointi, mahdollinen toteutukseen saattaminen sekä hyvän sisäilman varmistaminen.

Suunniteltujen toimintojen varmistaminen on tärkeässä roolissa myös energiaremontin säästövaikutusten toteutumisessa. Energiaremontissa toteutetuille toimenpiteille lasketut säästövaikutukset perustuvat siihen, että laitteiden käyttö vastaa niille määriteltyjä käyntiaikoja ja asetusarvoja.

Vesa Surakka
Energia-asiantuntija

 

Artikkelissa mainitut palvelut