SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiaremontti – säästöä ja tuottoa

Julkaistu 6.4.2022 10:47

Energiaremontti on jotain, mikä on kiinteistönomistajalle kannattavaa monella tapaa. Mutta mistä sitten puhutaan, kun puhutaan energiaremontista? Vastausta tähän voisi tarkastella perinteisellä neljän kysymyksen jaolla, eli mitä? miksi? kuka? milloin?

Mitä?

Lyhyesti todettuna, energiaremontilla pienennetään kiinteistön energiankulutusta käyttäjien terveellisyys huomioiden. Toimenpiteistä voi esimerkkinä mainita laitteiden uusinta energiatehokkaampiin, tekniikan tarpeenmukainen ohjaus kiinteistöautomaation avulla ja asetusten optimointi sekä myös uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen ja lämmön tuotanto erilaisilla maa-, vesi-ilma- tai ilmalämpöpumppuratkaisuilla. Näin voidaan varmistaa hyvät olosuhteet sekä valittujen painostusten mukaisesti vaikuttaa kokonaiskulutukseen, ostoenergian määrään sekä energiankulutuksen profiiliin siirtämällä kulutusta lämmöstä sähköön.

Miksi?

Miksi moiseen sitten kannattaa ryhtyä? Vastaukseen voisi tiivistää kahteen tekijään: raha ja ympäristö.

Ensin pari sanaa rahasta. Kiinteistön arvonmuodostuksen keskeiset muuttujat voi kuvata kaavalla: Kiinteistön arvo = (vuokratuotto – kustannukset) / tuottovaatimus. Kustannusten kannalta asia lienee itsestään selvä; Jos energiaa tarvitsee ostaa vähemmän, niin siihen kuluu vähemmän rahaa. Muilta osin voidaan ajatella, että vastuullisesti johdettu kiinteistö saattaa kiinnostaa useampia käyttäjiä, mikä antaa mahdollisuuden paremmalle vuokratuotolle sekä näyttäytyä myös pienempiriskisenä kohteena, jolloin tuottovaatimus on alhaisempi. Energiaremontilla kiinteistön omistajan on mahdollista vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kiinteistön arvonmäärityksen muuttujiin.

Entä se ympäristö? Ainakin toistaiseksi energiantuotanto tuottaa CO2-päästöjä, joilla tieteellisen konsensuksen mukaan on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa. Energiaremontit ovat erinomainen keino vähentää energiankulutusta ja siten energiantuotannosta syntyviä ilmastopäästöjä.

Kuka?

Ok. Energiaremontti vaikuttaa todella kannattavalta investoinnilta. Mutta mitä nyt?

Hyvä lähtökohta niin energiaremontille kuin mille tahansa projektille on, että projektilla on johtaja, joka vastaa projektin toteutumisesta. Projektin johtajalla tulee olla riittävä asiantuntemus, hyvät verkostot sekä mahdollisuus käyttää projektiin aikaa sen vaatimassa määrin. Mikäli kiinteistönomistajalla on näitä riittämiin, on hyvinkin mahdollista johtaa myös energiaremontti itse. Hyvä vaihtoehto on myös valita kumppaniksi asiantunteva toimija, joka vastaa projektin läpiviennistä sovittujen kustannus-, laatu-, ja aikataulutavoitteiden mukaisesti ja vapauttaa siltä osin kiinteistönomistajan aikaa ja resursseja muuhun. Palvelumalleja tähän löytyy satunnaisesta neuvonannosta kattavaan avaimet käteen -toteutukseen, jossa kumppani vastaa suunnittelusta, urakoinnista ja energiansäästöjen toteutumisesta sekä pitää tilaajan ja käyttäjät ajan tasalla tulevista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta kiinteistön käyttöön.

Milloin?

Milloin sitten on oikea aika ryhtyä energiaremonttiin? Energian hintojen nousu on ollut viime aikoina varsin kiivasta. Kaukolämmön hinnasta oli jo viime syksynä paljon keskustelua mm. Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kirjoitti blogissaan, että ”Kaikki kustannukset ovat nousseet. Kivihiilen hinta on vuodessa kaksinkertaistunut, päästöoikeuksien hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet, maakaasun hinta on kymmenkertaistunut (!) sähkön hinta on noussut lähes kaksinkertaiseksi ja hallitus on korottanut energiaveroja tuntuvasti.” (https://www.soininvaara.fi/2021/09/07/helenin-kaukolammon-hinnan-korotus-30-prosentilla/) Ukrainan tilanne ja muutkaan toimet eivät indikoi, että hinnat tulisivat tippumaan, päinvastoin.  Se vastannee jo kysymykseen.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää energiaremonteista.

p.s. Meillä EcoRealilla vuosien 2020-2021 aikana valmistuneiden energiaremonttien (48 kpl) keskimääräisiä tunnuslukuja; takaisinmaksu aika 6,2 vuotta, IRR 18,7 % ja elinkaarisäästöt 898 000 euroa. Energiakustannusten säästöpotentiaali on ollut keskimäärin 20,2 % per kiinteistö.

p.p.s. Ecorealin vuonna 2021 toteuttamilla energiaremonteilla mahdollistimme asiakkaillemme jopa 40 000 tCO2 päästövähennykset. Tästä ja monista muistakin tekemisistämme voit lukea lisää vastuullisuusraportistamme.

Henri Nyroos tiimipäällikkö, energiaremontit

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut