SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiaremonttien tuet tauolle loppuvuodeksi

Julkaistu 14.11.2023 10:22

Kiinteistön energiatehokkuuteen tähtääviä investointeja on tuettu Business Finlandin toimesta 15–20 % riippuen siitä, onko kyseessä ollut talotekniikkaan kuten ilmanvaihtojärjestelmään ja rakennusautomaatioon liittyvät investoinnit vai uusiutuviin energialähteisiin kohdistuvat investoinnit, kuten esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen kattamaan osaksi kiinteistön sähkönkulutusta. Säästötakuulla varustettuihin ESCO-hankkeisiin on voinut saada korotettua 25 % investointitukea. Tuen tarkoituksena on ollut kannustaa kiinteistöjen omistajia tekemään investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja madaltamaan näin ollen kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

Energiatuet ovat olleet hyvin suosittuja, ja myös yksi kannustin energiaremonttien toteuttamiselle. Tukihakemuksia on loppuvuoden osalta tullut Business Finlandille sen verran paljon, että hakemusten suuren määrän takia Business Finland on päättänyt sulkea hakupalvelun marraskuun puolivälissä, ja tämän jälkeen energiatukea ei voi enää loppuvuonna hakea. Myös parhaillaan käsittelyssä olevia tukihakemuksia tullaan Business Finlandin mukaan priorisoimaan entistä tarkemmin siten, että ensisijaisesti tuetaan uuden teknologian hankkeita.

Hakupalvelu avataan taas ensi vuonna, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä määritetty. Todennäköistä on, että vastaavanlaista priorisointia tuettavien hankkeiden osalta jatketaan myös tulevana vuonna, ja toisaalta myös tukiprosentit tai tuettavien hankkeiden kriteerit voivat muuttua laajemminkin. Tarkempia tietoja mahdollisista muutoksista tukiehtoihin joudutaan vielä odottelemaan, kunnes ensi vuoden osalta tuettavien hankkeiden linjaukset on saatu vahvistettua.

Tukea on tähän mennessä myönnetty hankkeille, joiden takaisinmaksuaika on ollut 3–10 vuotta, kun kyse on ollut perinteisemmistä energiatehokkuuteen tähtäävistä hankkeista, ja 5–15 vuotta kun kyse on ollut uusiutuvan energian hankkeista. Vaikka mahdollisuus energiatukeen on madaltanut kynnystä ryhtyä investoimaan kiinteistön energiatehokkuuteen, takaisinmaksuaikarajojen puitteissa tuettavat hankkeet ovat kuitenkin jo itsessään sellaisia, joita vastuullista ja pitkäjänteistä kiinteistöjohtamista harjoittavan kiinteistönomistajan on ollut kannattavaa harkita, vaikka tukea ei olisikaan tarjolla. Esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeilla saadaan pienennettyä kiinteistön energiakustannuksia sekä vähennettyä kiinteistön käytöstä muodostuvia ympäristöpäästöjä, mitkä ovat houkuttelevia tekijöitä myös tilojen potentiaalisille vuokralaisille, jotka edellyttävät entistä enemmän vastuullisesti johdettuja työskentelytiloja.

Aurinkosähköjärjestelmiin sekä muihin EcoRealin toteuttamiin energiaremontteihin pääsee tutustumaan täältä.

Mikäli energiatehokkuusasiat askarruttavat, olettehan yhteydessä, niin selvitetään kiinteistönne energiatehokkuuden parantamisen potentiaali!

Maria Seppälä,

Projektipäällikkö

Artikkelissa mainitut palvelut