SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiatehokas kiinteistö kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä

Julkaistu 28.2.2024 15:59

Kiinteistöjen omistajia on menneinä vuosina kannustettu rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen muun muassa Business Finlandin myöntämillä investointituilla. Tukiehdot ja linjaukset tuettavista hankkeista päivittyvät aina vuoden vaihteessa. Vuodelle 2024 julkaistujen tukiehtojen puitteissa rakennuksia ja niiden talotekniikkaan liittyviä energiatehokkuushankkeita ei enää tueta entiseen malliin. Tästä syystä tuki poistuu tavanomaisilta hankkeilta, kuten aurinkosähköjärjestelmän rakentamiselta sekä ilmanvaihdon ja rakennusautomaation muutoksilta. Tuettavat hankkeet painottuvat entistä vahvemmin uuden teknologian puolelle sekä mahdollisesti isompien ja kompleksisempien kiinteistöjen, kuten tehtaiden ja tuotantolaitosten energiatehokkuuden kehittämiseen.

Panostamista kiinteistöjen energiatehokkuuteen vaaditaan yhä enemmän

Vaikka tuki on toiminut yhtenä hyvänä kannustimena panostaa kiinteistöjen energiatehokkuuteen, valveutunut kiinteistön omistaja tiedostaa myös muut motiivit kiinteistöjensä energiatehokkuuden panostamiseen liittyen. EU:n kestävyysraportointidirektiivi, EU-taksonomia sekä horisontissa häämöttävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuovat konkreettisia velvoitteita kiinteistön omistajille, joilla on vaikutusta muun muassa rahoituksen saantiin sekä vuokrattavien tilojen houkuttavuuteen markkinoilla.

Vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen kiinteistön johtamisessa ei näy enää pelkästään kilpailuetuna, vaan entistä enemmän myös perusliiketoiminnan kannattavuuden edellytyksenä. Tämä itsessään on vahva kannustin kiinteistön omistajalle tarttua toimeen ja selvittää oman kiinteistön nykyiset valmiudet täyttää eri direktiivien ja raportointivelvoitteiden edellyttämät vaatimukset sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet oman kilpailukyvyn varmistamiseksi markkinoilla myös jatkossa.

Esimerkiksi EU-taksonomian vaatimuksenmukaisuuteen liittyen ennen vuotta 2020 rakennettujen kiinteistöjen osalta keskeistä on, että kiinteistölle on suoritettu ilmastoriskitarkastelu kohteen elinkaaren ajalta, ja että kiinteistön E-luku on vähintään C-luokkaa tai kohde kuuluu vähintään 30 % kansalliseen parhaimmistoon energiatehokkuudessa. E-lukua saadaan laskettua muun muassa taloteknisillä energiatehokkuusinvestoinneilla. Vuoden 2020 jälkeen rakennettujen kiinteistöjen osalta vaatimukset ovat ymmärrettävästi tiukemmat. Huomionarvoista on myös se, että Euroopassa tietyt maat ovat asettaneet/ovat asettamassa vielä tiukempia kansallisia vaatimuksia kiinteistöjen E-luvuille, esimerkiksi asetusta, mikä estäisi kiinteistöjen vuokrauksen, mikäli rakennus edustaa B-luokkaa huonompaa energialuokkaa.

Kokonaisvaltaista tukea ammattilaisilta

Raportointivelvoitteiden ja vaatimustenmukaisuuksien viidakossa kiinteistön omistajien tueksi löytyy onneksi useita ulkopuolisia ammattitaitoisia kumppaneita. Potentiaalisten kumppanien valinnassa kannattaa huomioida myös synergiaedut – kun kumppaniksi valitsee yrityksen, jolla on vahva ymmärrys ja kattava kokemus sekä vastuullisuuskentästä, energiatehokkuuden johtamisesta, että taloteknisten toimenpiteiden toteuttamisesta, voi kiinteistön omistaja tällä tavoin varmistaa itselleen kokonaisuuden kannalta suoraviivaisemman ja kattavamman reitin kohti energiatehokkaampaa ja liiketoiminnallisesti kannattavampaa kiinteistökantaa.

EcoRealin monipuoliseen palveluvalikoimaan pääset tutustumaan täältä. Mikäli haluatte selvittää oman kiinteistönne kilpailukyvykkyyden ja keinot sen parantamiseen, olkaa yhteyksissä!

Maria Seppälä, Projektipäällikkö
Essi Boije af Gennäs, Johtaja Energiapalvelut

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut