SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiatehokkuussopimukset apuna energian tehokäytössä

Julkaistu 21.4.2022 10:08

Energian hinnat ovat nousseet merkittävästi viime aikoina niin sähkön, kaukolämmön kuin polttoaineidenkin osalta. Hintojen nousu korostaa entisestään energian käytön optimoinnin merkitystä, sillä se on energiasta koituvien kustannuksien osalta merkittävässä roolissa. Sen lisäksi, että energian tehokas käyttö säästää kustannuksia, on se myös yksi tärkeimpiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Käyttämällä energiaa vastuullisesti ja tehokkaasti voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja näin ollen hidastaa ilmastonmuutosta. Mitä tehokkaammin energiaa käytämme, sitä enemmän säästämme, niin luontoa kuin myös euroja. Näin ollen tehokkaalla energiankäytöllä saavutetaan suoria hyötyjä myös yrityksien näkökulmasta, sillä se säästää kiinteistöjen energiakustannuksissa ja on osoitus yrityksen vastuullisuudesta.

Kansainvälisten energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi Suomessa valtio ja toimialat ovat yhteisesti ottaneet käyttöön energiatehokkuussopimukset. Kyse on vapaaehtoisesta sopimuksesta, johon ryhtymällä pystytään välttämään pakkokeinot ja uudet lainsäädännöt. Energiatehokkuussopimukset ovat ensisijainen keino energiatehokkuuden edistämiseksi ja siksi erittäin tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin täyttääkseen EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä.

Toimialojen energiatehokkuussopimuksessa toimialakiinteistöjen energiankulutukset ja tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet raportoidaan vuosittain energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään. Tällä hetkellä voimassa oleva kiinteistöjen energiatehokkuussopimuskausi on määritelty ajanjaksolle 2017–2025. Liittyneiden yritysten tavoitteena on vähentää energian kulutusta vähintään 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys voi myös itse määrittää oman tavoitteensa, kunhan se täyttää minimivaatimuksen. Mukaan energiansäästösopimukseen voi liittyä vuoden 2017 jälkeenkin, jolloin vertailuvuotena käytetään liittymisvuotta. Liittymällä energiatehokkuussopimuksen jäseneksi yritys voi saada valtiolta energiatukea kiinteistöihin tekemiinsä energiatehokkuutta parantaviin investointeihin, kuten automaatiojärjestelmän saneeraukseen, maalämpöjärjestelmän rakentamiseen, aurinkosähköjärjestelmään tai vastaaviin investointeihin. Tuki myönnetään aina tapauskohtaisesti. Jokainen toteutettu ja raportoitu energiatehokkuustoimenpide on tärkeä, sillä niiden avulla Suomi raportoi EU:lle energiasäästöjen toteutumista.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden seurannan ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että kokonaisuus on hallinnassa. Energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista seurataan ja sen edistämiseksi tehdään ehdotuksia kannattavista energiatehokkuustoimenpiteistä. Tiedot tehdyistä toimenpiteistä kerätään niin pienten, kuin suurtenkin toimenpiteiden osalta ja energian kulutus on jatkuvassa seurannassa, jolloin sen muutoksiin pystytään tarvittaessa myös reagoimaan nopeasti.

Erika Rousu
Energiamanageri

Artikkelissa mainitut palvelut