SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hallitusohjelman ilmastotavoitteet – porkkanaa vai keppiä?

Julkaistu 6.5.2019 14:34

ilmastonmuutos

Uusi eduskunta on valittu ja kabineteissa valmistellaan hallitusohjelmaa. Eduskuntavaalien teemoissa ilmastokysymykset nousivat suureen rooliin. Jokaisella suuremmalla puolueella on olemassa jonkinlainen ilmasto-ohjelma, mutta tavoitteissa, keinoissa ja aikatauluissa on suuriakin eroja. Perussuomalaisia lukuun ottamatta eduskuntapuolueilla on kuitenkin yhteinen linjaus siitä, että Suomi tekee oman osansa, jotta maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen.

Heti vaalien jälkeen Sitra julkaisi oman mittavan kestävän kehityksen verouudistuksen, jolla tarkoitetaan verotuksen painopisteen siirtämistä työn ja yritystoiminnan verotuksesta kohti päästöjen ja luonnonvarojen verotusta. Vaikutusarvioiden perusteella kestävän kehityksen verouudistus olisi Suomelle tehokas ja reilu tapa vauhdittaa päästövähennyksiä. Sitran näkemyksen mukaan seuraavan hallituksen kannattaisi suunnitella verouudistus, teettää vaikutusarviot ja aloittaa sen toteutus.

Ilmastomuutos ei odota, joten uuden hallituksen täytyy tavalla tai toisella ottaa ilmastotavoitteet hallitusohjelmaansa.  Mitä tavoitteet tai keinot sitten ovatkaan, on niillä todennäköisesti vaikutusta meidän jokaisen elämään. On kuitenkin hyvä muistaa, että asioita ei tapahdu vain ylhäältä johdettuna. Jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen jo tänä päivänä ilman uutta hallitusohjelmaa tai verouudistusta. Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointeihin saa tällä hetkellä jopa 25% energiatukea, eli tarjolla on porkkanaa. Ennustan, että tulevaisuudessa tarjolla on nykyistä enemmän myös keppiä.

janne rytkönen

 

Janne Rytkönen
Toimitusjohtaja
EcoReal Oy

 

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 6.5.2019.

Artikkelissa mainitut palvelut