SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hiilineutraalisuuden tiekartta kiinteistöille

Julkaistu 15.6.2020 10:04

Vielä viime vuoden lopussa nollahiilirakennus oli melko tuntematon käsite, mutta tämän vuoden aikana kiinteistöjen hiilineutraalisuus on lyönyt läpi nopeasti. Mutta mitä vastuullisen kiinteistönomistajan pitää käytännössä tehdä?

Aseta tavoite ja selvitä nykytila

Kehittäminen lähtee liikkeelle tavoitteesta. Se voi olla esimerkiksi Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edelläkävijät voivat asettaa nopeampia tavoitteita, esimerkiksi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Toinen alkuvaiheen tehtävä on selvittää nykytila eli laskea toiminnan hiilijalanjälki. Yrityksen hiilijalanjäljen laskennan laajuus vaihtelee, mutta siinä tulee huomioida ainakin ne päästöt, joihin yritys voi itse vaikuttaa.

Selvitä kannattavat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi

Kiinteistönomistajat ovat moniin muihin tahoihin nähden hyvässä asemassa, sillä kiinteistö- ja rakennusalalla hiilipäästöjen alentaminen on yleensä kannattava investointi. Tekniikan kehittymisen myötä kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa jopa kymmeniä prosentteja taloudellisesti kannattavilla toimenpiteillä. Myös paikallisen uusiutuvan energian tuotannon kannattavuus paranee kaiken aikaa.

Konkreettiset toimenpiteet saa selville tekemällä kiinteistöön energiakatselmus. Hyvä tarkistuslista toimenpiteistä on Finnish Green Building Councilin tekemä Askeleet vähähiiliseen kiinteistöjen energiankäyttöön.

Tee suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi

Kun eri kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaali ja uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet ovat selvillä, niistä koostetaan yritystasoinen suunnitelma. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niiden toteuttaminen vastuutetaan henkilöille. Aikataulussa kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää kiinteistössä muutenkin tehtävät pts- ja peruskorjaukset. Toimenpiteiden vastuuttamisella varmistetaan, että ne myös toteutetaan, eivätkä ne jää vain suunnitelmaksi.

Toteuta toimenpiteet

Nollahiilirakennuksen toteuttamisessa ensisijaista on omien päästöjen pienentäminen. Energiaremontissa parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja lisätään uusiutuvan energian tuotantoa. Mikäli kaikkea energiaa ei voida tuottaa paikallisesti, jäljelle jäävä ostoenergia muutetaan uusiutuvaksi. Jos kaikkea ostoenergiaa ei saada hankittua uusiutuvana, jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Seuraa tuloksia ja päivitä suunnitelmaa tarpeen mukaan

Hiilineutraalisuuden tiekartta on suunnitelma usealle vuodelle ajoittuvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Tulokset näkyvät energiankulutuksessa ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan esimerkiksi tekniikan kehittyessä tai energian hinnan muuttuessa.

Näin helppoa se on. Joko teidän yrityksellä on hiilineutraalisuuden tiekartta?

juho mäkelä

 

Juho Mäkelä
Talous- ja rahoitusjohtaja
EcoReal Oy

 

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut