SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Julkaistu 13.7.2020 08:47

energiatehokkuus

Oli kyseessä sitten uudishanke, peruskorjaus tai tilamuutostyöprojekti, kaikki alkaa suunnittelusta. Pienempiä korjausprojekteja on tavattu suunnitella yhdessä urakoitsijan kanssa klubiaskin kanteen luonnostelemalla. Se on tietysti jouheva tapa käynnistää hanke ja saada työ nopeasti käyntiin. Siinä piilee kuitenkin kääntöpuolensa.

Jos isommassa kiinteistössä on tehty useampi pieni muutosprojekti, muutamien vuosien päästä kukaan ei enää muista, kuka teki ja mitä – ja milloin. Takuutyöt ja vastuurajat tuppaavat häilymään.

Suunnitteluun jopa puolet varatusta ajasta

Rakennuttajan näkökulmasta pienessä projektissa on samat vaiheet kuin isossa kokonaisuudessa: suunnittelu, kilpailutus, toteutus ja vastaanotto kaikkine välivaiheineen. Jos pienempiä projekteja on samanaikaisesti käynnissä useampia, suunnittelun merkitys korostuu.

Jos suunnitteluaineisto löytyy klubiaskien kansista, vaatii hanke virtuoosimaisia projektijonglöörin taitoja, tarkkaa ohjausta ja valvontaa työmaan aikana verrattuna tilanteeseen, jossa hankkeesta on laadittu riittävät suunnitelmat ennen töiden aloittamista.

Kävin läpi toteuttamiamme hankkeita ja useimmissa toistuu sama kaava. Kun projekti on huolellisesti suunniteltu ja kilpailutettu on rakennuttajan projektiin käyttämästä ajasta kulunut noin puolet. Sellainen hanke, joka on hyvin suunniteltu ja johon liittyvät urakat on käyty huolellisesti läpi eri osapuolten kanssa, etenee toteutusvaiheessa sujuvasti.

Hyvin suunniteltu hanke valmistuu nopeammin

Usein törmätään tilanteeseen, jossa muutostöiden peruste on tilan vuokraaminen ja käyttöönotto käyttäjän aikataulun mukaan. Tällöin on kiusaus rynnätä nopeasti toteutusvaiheeseen. Kiirehtiessä helposti unohtuu, että suunnitteluun panostamalla nopeutetaan todennäköisesti myös projektin läpimenoaikaa. Hyvin suunnitellulla työmaalla asiat etenevät sujuvasti ja päätökset on huolellisesti valmisteltu.

Lisäksi uskallan väittää, että urakkahinnat ovat poikkeuksetta kilpailukykyisempiä, kun suunnitelmat on laadittu huolellisesti ja mahdolliset myöhemmin ratkottavat avoimet asiat selkeästi yksilöity.

Piirustusten ajantasaisuus kannattaa huomioida

Olemassa olevissa kiinteistöissä piirustukset eivät välttämättä ole ajan tasalla ja osa tarkentavasta suunnittelusta voidaan tehdä vasta, kun esimerkiksi purkutyöt ovat edenneet tiettyyn vaiheeseen. Kun tämä tunnistetaan ja huomioidaan projektin aikataulussa, vältytään ikäviltä aikatauluyllätyksiltä toteutusvaiheessa.

Oli sitten kyseessä energiaremontti tai tilamuutosprojekti, on suunnitteluvaiheeseen käytettävä sen vaatima aika, jotta lopputulos vastaa odotuksia. Hankkeesta toki riippuen suunnitteluryhmän ajankäytöstä noin puolet pitäisi olla tähän mennessä toteutunut. Tästä näkökulmasta voidaan melko suoraan vetää johtopäätös, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Lomien jälkeen taas kääritään hihat ja lähdetään valmistelemaan uusia mielenkiintoisia hankkeita. Hyvää kesää kaikille!

Artikkelissa mainitut palvelut