SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Jokaisen helsinkiläisen lämmityksen päästöt vastaavat kuutta Thaimaan lentoa

Julkaistu 15.1.2020 12:33

Laki kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029, minkä vuoksi energiayhtiöillä on edessään haasteellinen urakka tuotantomuodon vaihtamiseksi. Erityisen haasteellinen urakka kivihiilestä luopumisessa tulee olemaan Helsingissä, missä kaukolämmöstä vielä yli 50 prosenttia tuotetaan hiilellä. Vuonna 2018 Helsingin Energian CO2 päästöt olivat lähes 3,3 miljoonaa tonnia, mikä tekee yli 5000kg per helsinkiläinen. Kaupungin energiayhtiön vuotuiset CO2-päästöt lämmittävät yhtä paljon ilmastoa, kuin jos jokainen helsinkiläinen ajaisi vuosittain yli 30 000 km henkilöautolla tai matkustaisi 6 kertaa edestakaisin Helsingistä Bangkokiin.

Energialähteitä tulee monipuolistaa

Mitään yksittäistä hopealuotia kivihiilestä luopumiseen ei ole olemassa. Muutos tulee edellyttämään merkittäviä uudistuksia sekä energian tuotantoon että käyttöön. Kaukolämmön tuotanto tulee lyhyellä tähtäimellä siirtymään kivihiilestä biopolttoaineisiin, geoenergiaan, lämpöpumpuilla talteenotettuihin hukkalämpövirtoihin sekä vähäpäästöisempiin fossiilisiin polttoaineisiin. Pidemmällä tähtäimellä fossiilisista polttoaineista ja kaikesta polttoon perustuvasta lämmöntuotannosta tulee siirtyä päästöttömiin ratkaisuihin, ja tämä muutos tulee edellyttämään merkittäviä investointeja nykyisten lämpökattiloiden tilalle.

Kaukolämpöyhtiöiden investointitarpeet ja päästoikeuksien sekä energiaverojen hinnannousu aiheuttavat jatkuvaa korotuspainetta kaukolämmön hintaan, mikä tekee energiatehokkuuden parantamisesta kiinteistöjen omistajille entistä kilpailukykyisempää. Energiankäytön vähentäminen lämmön talteenottojärjestelmillä, lämpöpumpuilla, älykkäillä lämmityksen ohjausjärjestelmillä sekä muilla taloteknisillä ratkaisuilla nopeuttaa osaltaan luopumista fossiilisista polttoaineista.

Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeintä

Kiinteistöjen energiankäytön vähentäminen energiatehokkuutta parantamalla on yksi merkittävimpiä ratkaisuja kivihiilestä luopumiseen, ja se on poikkeava myös siltä osin, että investoinnit ovat loppukäyttäjälle taloudellisesti kannattavia. Tekemiemme selvitysten mukaan kiinteistöjen energiankäyttöä voidaan tyypillisesti vähentää 15–25 prosenttia investoinneilla, jotka ovat taloudellisesti hyvin kannattavia, eli takaisinmaksuaika on alle 7 vuotta ja investoinnin sisäinen korko yli 15 prosenttia. Vastaavaa tuottoa on tällä hetkellä vaikea saavuttaa muualta.

Jokaisen kiinteistön omistajan ensimmäinen askel muutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on teettää kohdekohtainen energiakatselmus tai hankesuunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuutta parantamalla asumisen hiilijalanjälkeä on mahdollista keventää huomattavasti lain velvoittavaa aikataulua nopeammin.

 

Artikkelissa mainitut palvelut