SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kaukolämmön hinta – Hinnankääntötemppu

Julkaistu 9.2.2022 09:25

Näin energian hintojen kovan nousupaineen keskellä jokaisen energiaa käyttävän yksilön ja yrityksen on hyvä pysähtyä hetkeksi tutkimaan omaa kulutustaan sekä peilata sitä olemassa olevaan tarjontaan. Yleisesti markkinatalous johtaa kilpailun myötä tarjolla olevien tuotteiden parempaan laatuun, halvempaan hintaan ja parhaassa tapauksessa näiden yhdistelmään. Lämmön ja sähkön siirtoa tarjoavien yritysten osalta tilanne on kuitenkin toinen luonnollisten monopolien takia. Kenenkään ei ole kannattavaa lähteä rakentamaan rinnakkaista kaukolämpöverkkoa ja kilpailemaan asiakkaista ainoastaan halvemmilla hinnoilla, kun tuotteen laatu on jo varsin hyvällä tasolla ympäri Suomen.

No mitä kaukolämpöyhtiön asiakas voi sitten tehdä, jos vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien toteuttaminen ei ole mahdollista liian pienen tontin, sähkötehon riittävyyden tai vaikkapa pohjavesialueen takia mutta silti haluttaisiin pienentää päästöjä ja kasvattaa säästöjä oman kulutuksen osalta? Tässä kohtaa kannattaa etsiä oman kaukolämpöyhtiön hinnasto ja asettua hetkeksi paikoilleen. Voisiko sittenkin olla mahdollista löytää taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä ainoastaan hinnastoa ja omaa kulutusta analysoimalla?

Energiamaksujen muutokset

Pääkaupunkiseudun kolmesta kaukolämpöä tarjoavasta yhtiöstä (Helen, Vantaan Energia ja Fortum) Helen on viime aikoina saanut eniten mediahuomiota 30 % energiamaksujen korotuksien johdosta. Fortumilla vuoden 2022 energiamaksujen korotus on noin 3 % eli hyvin paljon Heleniä maltillisempi. Fortum perusteleekin rauhallisempaa hintakehitystä vuonna 2014 aloitetulla siirtymäjaksolla hiilineutraalia kaukolämpöä kohti, jolloin esimerkiksi päästöoikeuksien hintojen nousu ei heijastu yhtä voimakkaasti asiakkaille asti. Mielenkiintoisimman muutoksen hinnoittelussaan on kuitenkin tehnyt kaikessa hiljaisuudessa Vantaan Energia, joka on ottanut tarjontaansa erilaisia kaukolämmön liittymätyyppejä. Peruslämpö on yrityksen tarjoama tuote tasaiseen lämmönkäyttöön, jonka energiamaksu on alkuvuonna melkein 35 % matalampi kuin viime vuoden myyntihinnastossa ja vuoden jokaisena kuukautena puhutaan kymmenien prosenttien hinnan laskuista. Jotta voimme ymmärtää miten tämä temppu on Vantaan Energialta edes mahdollista, täytyy ensin tutusta kaukolämmön kokonaishinnan muodostumiseen tarkemmin.

https://www.helen.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimusehdot/lampo-ja-jaahdytys/kotitaloudet/kaukolammon-energia-ja-vesivirtamaksut-01.01.2022.pdf

https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/kaukolammon-hinnat-taloyhtioille-ja-yrityksille

https://www.vantaanenergia.fi/lampo/hinnastot-ja-ehdot/kaukolammon-myyntihinnastot-vantaa/

Kaukolämmön kokonaishinta

Kaukolämmön kokonaishinta koostuu energiamaksusta ja perusmaksusta. Perusmaksua kutsutaan hieman yhtiöstä riippuen joko tehomaksuksi tai vesivirtamaksuksi.  Yleensä esitellessäni aihetta henkilölle, jolle tehon ja energian erot eivät ole täysin selvät, käytän esimerkkinä henkilöautoa.

Energiamaksuja voidaan verrata polttoaineeseen auton tankissa. Mitä enemmän polttoainetta eli energiaa tankissa on, sitä pidempi matka voidaan autolla ajaa. Tehomaksua ja sen muodostumista kannattaa verrata auton huippunopeuteen. Mitä tehokkaampi moottori autossa on, sitä lujempaa auto kulkee. Lämmityksen tehoa voisi verrata myös autolla ajettavaan ylämäkeen. Jyrkkä mäki vaatii hetkellisesti autolta enemmän tehoa sekä vääntöä ja tätä voisikin verrata koviin paukkupakkasiin, jolloin kiinteistöä täytyy lämmittää suurella teholla.

Polttoaineen ja energiamaksun hinnan muodostumista voidaan ainakin osittain verrata toisiinsa. Lämmitysenergiasta maksetaan käytön mukaan kuten polttoaineestakin, mutta suurimpana erona sen hintakin yleensä nousee merkittävästi talvella, jolloin lämmityksen eli energian tarvekin on kaikista suurin. Tehomaksun määräytyminen taas poikkeaa autoon verrattuna hieman enemmän mutta tämäkin aukenee esimerkin kautta. Yksinkertaistettuna kun autokaupassa maksetaan kertamaksuna suurempi summa tehokkaammasta moottorista, niin kaukolämmön tapauksessa tehomaksua maksetaan toteutuneen huipputehon eli autoon verrattaessa ajetun huippunopeuden mukaan. Ja kaiken lisäksi tuosta ajetusta huippunopeudesta maksetaan kuukausimaksua ympäri vuoden jokaisena kuukautena, vaikka kaasujalka ei painasikaan enää niin paljoa jonain toisena kuukautena.

Hinnankääntötemppu

Kuten arvata saattaa, energiamaksujen laskemisen myötä Vantaan Energia nosti tehomaksuja reilusti. Esimerkiksi 290 kW lämmitysteholla tehomaksu on yli kaksinkertainen uudella hinnastolla. Nyt viimeistään on jokaisen aika tarkastella lämmityksen tuntidataa ja paikantaa mahdolliset toistuvat kulutuspiikit. Hyvin usein näitä piikkejä voidaan leikata rakennusautomaatioon tehtävien ohjausmuutoksien avulla, jotka eivät kuitenkaan näy kiinteistön käyttäjälle millään tavalla. Kiinteistön omistaja taas hyötyy rahallisesti alhaisempien tehomaksujen johdosta. Myös kiinteistökohtaiset suuremmat energiavarastot, joilla huipputehoja voitaisiin pienentää, tulevat uuden hinnoittelun myötä harkinnan arvoisiksi.

Hiilidioksidipäästöjen kannalta kaukolämpö on likaisinta nimenomaan kovien pakkasten aikaan, jolloin huipputehoja varten rakennetut lämpökeskukset käynnistyvät. Nostetuilla tehomaksuilla voisi siis olla ympäristön kannalta positiivinen vaikutus, mikäli kiinteistöjen huipputehoja aletaan laskemaan pienempien tehomaksujen toivossa.

Uusia tuotteita ja hinnoittelumalleja energian osalta tulee varmasti jatkossakin erilaisten lämmitystapojen ja näiden hybridiratkaisujen johdosta. Kiinteistön omistajan on siis hyvä pysyä omasta energiayhtiön hinnoittelusta perillä ja mieluiten olla jo askel edellä. Tällä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen toimenpiteiden kannattavuuteen. Muutokset ovat nopeita ja tarvittaessa EcoRealin asiantuntijat auttavat järkevimpien ratkaisuiden löytämisessä.

Petja
Petja Sereda                Energia-asiantuntija

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut