SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kiinteistön käyttöasteen muutos kannattaa huomioida ylläpidossa

Julkaistu 20.4.2020 08:08

Maailma on muuttunut viime viikkojen aikana paljon. Koronakriisin aikana yli miljoona ihmistä on siirtynyt tekemään etätöitä, suurin osa ravintoloista on suljettu ja palveluiden käyttö on vähentynyt ihmisten välttäessä sairastumista. Pakollisia kaupassa käyntejä minimoidaan ja sielläkin ihmisillä on enemmissä määrin kasvoillaan Aasian maissa yleisesti käytetyt hengityssuojaimet sekä käsissään suojahanskat virustartunnan välttämiseksi.

Palaverit pyritään pitämään etänä ja turvaväliä toisiin ihmisiin maksimoidaan.

Varmaa on kuitenkin se, että osa koronakriisin aiheuttamista muutoksista jää voimaan myös tilanteen normalisoituessa. Hyvänä esimerkkinä ovat organisaatioiden pakon edessä ottamat digiloikat ja niiden tuomat uudet toimintatavat.

Pandemia on vaikuttanut suuresti kiinteistöjen käyttöön. Kiinteistöjen käyttöaste on myös laskenut viruksen vaikutuksen myötä ja osa tiloista on jäänyt jopa tyhjilleen. Kiinteistön elinkaaren kannalta on tärkeää huomioida kiinteistön muuttunut käyttöaste ja tehdä tarvittavat muutokset myös kiinteistön ylläpitoon.

Kiinteistöistä pitää tarkistaa muun muassa valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen käyttöä. Lisäksi kiinteistöissä kannattaa tarkistaa siivoussuunnitelma kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti. Mahdollisesti siivousta tulee tehostaa, kohdentaa sitä toisella tavalla tai vähentää tarpeetonta siivousta. Nämä toimenpiteet lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta, joka voi tuoda suuriakin säästöjä kiinteistön käyttökustannuksiin.

Teknisen managerin roolina muuttuvassa tilanteessa on huolehtia, että kiinteistön ylläpito, siivouksen laatu ja energian kulutus pysyvät käytön mukaisella tasolla.

Energiamanageri puolestaan seuraa kiinteistöautomaation toimintaa ja energiankulutusta. Hän tutkii ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista tekniselle managerille, joka osaltaan huomioi ne kiinteistön ylläpidossa.

Koronakriisin aikana on äärimmäisen tärkeää pitää kiinteistö toimivana ja energiatehokkaana, sekä estää viruksen leviäminen mahdollisimman hyvin puhtaanapidon ja riittävän ilmanvaihdon avulla.

Pysykää terveinä!

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut