SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kokemuksia BREEAM In-Use -laatuauditoinnista

Julkaistu 2.5.2022 10:43

BREEAM In-Use on yksi suosituimmista kiinteistöjen ympäristöluokituksista. Suomessa on jo yli 550 sertifioitua toimistorakennusta ja asuinkiinteistöä. Sertifioitujen kiinteistöjen määrä on kasvanut selkeästi, sillä vuonna 2019 vain 161 kiinteistöä oli sertifioitu. BREEAM In-Use -ympäristösertifioinnin tarkoituksena on vähentää kiinteistön elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Sertifioinnissa kiinteistön omistajat saavat laajan käsityksen, kuinka hyvin kohteessa on otettu huomioon esimerkiksi vakituisten käyttäjien terveyteen, energiankulutukseen ja muuttuviin olosuhteisiin liittyvät asiat.

EcoRealin lisäksi BREEAM In-Use -ympäristöluokituksia tekee Suomessa tällä hetkellä vain seitsemän eri yritystä. Yhteensä näillä yrityksillä on 23 paikallista arvioitsijaa (eli virallisen pätevyyden saanutta BREEAM In-Use Assessoria), joista kaksi toimii EcoRealilla. BREEAM In-Usessa kiinteistö arvioidaan 1-6 tähdellä.

Sertifiointiprosessi alkaa esiselvityksellä, jonka aikana kiinteistön toimia tarkastellaan dokumenttien perusteella. Esiselvityksen jälkeen tehdään itse laatuauditointi kiinteistöön, jonka aikana kiinteistö kierretään läpikotaisin yhdessä kiinteistön edustajien kanssa. Kierroksen aikana ei ole yhtään epätavallista, että askelia saattaa kertyä yli 10 000 – tästä saa ehkä hyvän kuvan kierroksen laajuudesta. Kierroksen aikana otetaan paljon valokuvia, joiden avulla voidaan todistaa esiselvityksessä ja auditointikierroksella tehtyjen havaintojen oikeellisuus. Paikallisen arvioijan laatiman auditointiraportin pohjalta riippumaton osapuoli (BRE, Building Research Establishment) myöntää sertifikaatin kiinteistölle.

Pääsin itse tutustumaan audit-kierrokselle tänä keväänä. Kierros oli mielenkiintoinen kokemus, joka opetti paljon kiinteistöjen rakenteesta ja niiden seurannasta. Kuinka paljon kiinteistöissä onkaan huoneita ja tekniikkaa, joita tavallinen vierailija ei huomaa! Kierroksen jälkeen huomasin katselevani kiinteistöjä ja niiden ympäristöä ihan eri näkökulmasta ja etsiväni kohtia, jotka täyttäisivät BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin kriteereitä. Päällimmäisenä kierrokselta mieleeni kuitenkin jäi, kuinka tärkeää olikaan hyvä valmistautuminen kierroksen kulkuun ja tarkistettaviin asioihin. Näin audit-kierros eteni vaivattomasti ja auttoi meitä keräämään kaiken tarpeellisen tiedon audit-raporttia varten.

Kiinteistöjen sertifioinnit ovat yleistyneet selkeästi ja vastuullisilta kiinteistöjen omistajilta odotetaan, että kiinteistön vastuullisuus- ja ympäristöasiat ovat kunnossa. Tämän todentamiseksi BREEAM In-Use -ympäristöluokitus soveltuu erinomaisesti.

Lisätäänkö teidänkin kiinteistönne sertifioitujen joukkoon? Kysy lisää palvelustamme!

Leena Niemi
vastuullisuusasiantuntija

Artikkelissa mainitut palvelut