SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kokonaisvaltaisella energiapalvelulla kohti pienempiä päästöjä

Julkaistu 12.6.2023 13:19

Kun kiinteistön energiakulujen pienentäminen tulee ajankohtaiseksi, EcoRealin energia-alan asiantuntijoiden joukko on apunasi alusta loppuun. Energiapalvelumme koostuvat energiakatselmuksista, energiaremonteista sekä energiaseurannasta. Tarjoamme kokonaisvaltaisen paketin, jossa näiden eri tiimiemme ammattilaiset pääsevät loistamaan ja näyttämään osaamisensa. Kaikki lähtee liikkeelle energiakatselmuksesta, jonka EcoRealin katselmustiimi tekee kiinteistölle. Kattavasta selvityksestä käy ilmi koko kiinteistön tilanne sekä parannusehdotukset kulujen pienentämiseksi. Selvityksen toimenpide-ehdotukset viedään käytäntöön energiaremontin muodossa, jonka jälkeen säästöjen toteutumiset varmistetaan vielä seurantajaksolla.

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj on pitkäaikainen asiakkaamme, jonka kiinteistöjen energia-asioita hoidamme kattavasti. Hyvänä esimerkkinä toimii Tallbergin omistama kiinteistö Äyritie 4. Kiinteistö on 1970-luvun alkupuolen rakennus, pinta-alaltaan n. 9000 brm2. Tila koostuu korkeasta tuotanto- ja varastotilasta sekä 1- ja 2-kerroksista toimisto-osista.

Kiinteistöön tehtiin EcoRealin toimesta energiakatselmus ja katselmuksen suositusten perusteella omistaja tilasi kiinteistöön energiaremontin projektinjohtourakkana. Toimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi olivat laaja-alaiset:

  • Rakennusautomaatiojärjestelmä uusittiin sekä vanhaa järjestelmää laajennettiin liittämällä automaation ohjaukseen aiemmin siitä puuttuneita kiinteistön laitteita.
  • Ilmanvaihtopuhaltimia ja huippuimureita uusittiin säädettävillä ja energiatehokkailla puhaltimilla. Energiatehokkaiden laitteiden sekä ilmanvaihdon tarpeenmukaisen käytön myötä saadaan sähköä ja lämpöä säästyy.
  • Rakennettiin uusi ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla kerättiin aiemmin taivaalle puhalletun lämpimän sisäilman lämpö talteen ja kierrätettiin se uudelleen käyttöön. Näin saatiin merkittävästi vähennettyä ilmanvaihdon lämmitykseen kuluvan energian määrää.
  • Kiinteistön vilkkaiden ja hiljaisten aikojen huomiointi ja olosuhteiden varmistaminen silloin, kun käyttöä on enemmän.
  • Muiden toimenpiteiden ohella päivitettiin myös kiinteistön ulkovalaistusta vähemmän sähköä kuluttaviin led-valaisimiin.

Toimenpiteillä ennakoitiin säästettävän 615 MWh lämpöä sekä 177 MWh sähköä vuosittain, jotka vastaisivat noin 33 % ja 7 % alempaa vuosikulutusta.

Energiaremontin onnistuminen varmistettiin vastaanoton jälkeen aloitetulla vuoden mittaisella jälkiseurantajaksolla, jonka aikana EcoRealin asiantuntija seurasi energiankulutuksen säästöjen toteutumista, laitteiden ja järjestelmän toimintaa sekä päivitti tarvittaessa asetusarvoja vastaamaan vallitsevaa käyttäjätilannetta ja olosuhteita.

Tässä kohteessa energiatehokkuustoimenpiteet vaikuttivat jopa ennakoitua enemmän ja seurantajakson aikana säästöä kertyi 836 MWh lämpöä ja 372 MWh sähköä.

Kuvaajat sähkönkulutuksesta ja normitetusta lämmönkulutuksesta (MWh)

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä askel taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Asian kanssa ei kannata aikailla, vaan tekoihin kannattaa ryhtyä heti. Ota rohkeasti yhteyttä, niin varmistetaan yhdessä kiinteistösi optimaalisin kulutus luontoa ja rahaa säästäen!

Henri Nyroos,
Tiimipäällikkö, Energiaremontit

Artikkelissa mainitut palvelut