SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kukapa olisi arvannut? – Rakennuttaa voi etänäkin

Julkaistu 20.5.2020 08:50

Ei varmaan yllätä ketään, että tämäkin blogiteksti liittyy koronaan. Sen negatiivista vaikutuksista talouteen ja ihmisten elämään olemme saaneet lukea jo riittämiin. Tässä kirjoituksessa haluankin ottaa hieman erilaisen näkökannan ja pysähtyä pohtimaan, mitä positiivista tai ainakin opittavaa poikkeuksellinen aika on tuonut meille rakentamisen parissa työskenteleville.

Työmaa- ja suunnittelukokoukset onnistuvat hämmentävän hyvin etänä

Kokouksia voi näköjään pitää etänäkin! Rakennusalalla valtaosa erilaisista kokouksista ja palavereista on totuttu pitämään kasvotusten paikan päällä.

Työmaakokoukset on pidetty suurella osallistujamäärällä ensin työmaata kiertäen ja sen jälkeen pitkän pöydän ympärillä istuen. Suunnittelukokousta varten on kokoonnuttu suunnittelutoimiston neuvottelutiloihin ihmettelemään suunnitelmia isolta näytöltä ja toisinaan jopa vielä paperitulosteelta.

Nyt nämäkin onnistuvat (pakon edessä) etäpalaverina ja Teamsin jaettu näyttö onkin tullut monelle viimeistään nyt tutuksi. Se on todettu erinomaiseksi välineeksi asioiden havainnollistamisessa.

Työmaakatselmuksenkin voisi hoitaa live-kuvalla

Jopa asennustarkastuksia ja katselmointeja on todistettavasti ja onnistuneesti pidetty valvojille ja suunnittelijoille lähetettyjen valokuvien perusteella.

Myönnettäköön nyt kuitenkin, että etänä pidettävät palaverit eivät tietenkään poista valvojien ja rakennuttajien tarvetta käydä aika ajoin työmaalla tarkastuksien suorittamiseksi.

Nyt koetut uudet tavat saavat jatkossa kuitenkinkin pohtimaan, milloin ja millaisia kokouksia on tarpeen ja perusteltua pitää paikan päällä. Milloin työmaakatselmoinnin voisi korvata esimerkiksi työmaalta lähetetyllä live-kuvalla, josta voi todeta saman asian kuin paikan päälläkin?

Loppujen lopuksi tässäkin on kyse tehokkaasta ajankäytöstä ja siten myös rahasta.

Positiivinen muutos rakennusalalle

Nämä muutokset eivät koske vain rakennusalaa, mutta ovat erittäin tervetulleita tännekin. Missä määrin nämä muutokset ja opitut tavat jäävät pysyviksi, selviää vasta myöhemmin rajoitusten ja suositusten poistuttua.

Varmasti monet ovat jo huomanneet etätyöskentelyn hyödyt ja tulevat siten jatkossakin miettimään tarkemmin ajankäyttöä. Ja kuka tietää; ehkä tulevaisuudessa uskalletaan kokeilla tämän kaltaisia muutoksia ilman pakkoa ja entistä ennakkoluulottomammin.

Lue lisää

Kohti vähähiilistä rakentamista

Rakennuttaminen on asiakaspalvelutyötä

Artikkelissa mainitut palvelut