SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kylmäalan pitkä tie hiilineutraaliuteen

Julkaistu 17.11.2020 09:07

Kylmäala on ollut murroksessa jo pitkään ympäri maailman. Syy tähän on selvä: ihmisten herääminen kylmäaineiden (ja yleisemmin kylmäalan) ilmastovaikutukseen. Oli kyseessä sitten olemassa oleva tai vasta suunnitteilla oleva laitos, on jokainen kylmätekniikan kanssa tekemisissä ollut törmännyt viime vuosina kysymykseen: Voidaanko tätä kylmäainetta käyttää vielä ensi vuonnakin? Kysymys koskettaa lähes jokaista kiinteistönomistajaa – nykyaikaisessa toimitilakiinteistössä kylmätekniikkaa käytetään laajalti mm. lämpöpumpuissa, vedenjäähdyttimissä sekä keittiöiden kylmälaitteissa.

Kylmäaineiden suhteen elämme tällä hetkellä niin kutsuttua siirtymävaihetta – siis 2015 käynnistynyttä portaittaista HFC-kylmäaineiden alasajoa. Viimeisin näistä portaista on 1.1.2020 voimaantullut GWP-arvoltaan yli 2500 olevien kylmäaineiden markkinoille tuomisen kielto (siis aineiden, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on yli 2500(!) kertaa hiilidioksidin vastaava). HFC-aineiden alasajon pitkäaikainen tavoite on tietenkin kylmäaineiden merkittävän ilmastovaikutuksen vähentäminen.

Alasajoprosessi on ollut pitkä ja jokainen HFC-aineiden käyttöä rajoittava porras on vähitellen työntänyt alan toimijoita kohti uusia toimintatapoja ja kylmäaineita. Alan toimijat asentajista laitevalmistajiin ovat kuitenkin ottaneet haasteen vastaan ja kylmäainetilannekin on alkanut selkiytyä uusien laiteratkaisujen yleistyessä ja uusien kylmäaineiden vaihdon vanhoihin laitteisiin arkipäiväistyessä.

Kylmälaitteisiin investoitaessa on asetusten ja lainsäädännön noudattamisen lisäksi syytä huolehtia siitä, etteivät jäähdytyksen kulut karkaa. Oikein mitoitettu käyttötarkoituksen kannalta optimaalinen laiteratkaisu takaa, ettei energiaa kulu turhaan. Olemassa olevienkin laitteiden kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä lämmöntalteenotto. Kylmätekniikkaan laitettu raha on investointi tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen edetessä myös kylmäalan kuuluu edetä – kylmälaite kerrallaan.

Samuli Santala
Samuli Santala
Projektipäällikkö, Kylmä- ja LVI-tekniikka

Artikkelissa mainitut palvelut