SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Lähtötietojen tärkeys energiaremonteissa

Julkaistu 20.9.2023 10:32

Hyvät projektin lähtötiedot projektin alkuvaiheessa ovat hyvä perusta onnistuneelle energiaremontille. Tämän vuoksi ajantasaisten lähtötietojen saaminen ja selvittäminen on tärkeää koko energiaremontin tekniselle ja taloudelliselle onnistumiselle.

Helpoimmalla tietysti päästään, mikäli kiinteistöstä on olemassa ajantasaiset lähtötiedot hyvässä tallessa ja saatavilla. Tällöin riittää näiden tietojen oikeellisuuden tarkastaminen kohdekierroksella. Näissä tapauksissa yleensä vältytään myös yllättäviltä lisätöiltä.

Usein kiinteistöihin on kuitenkin tehty muutoksia, joita ei ole dokumentoitu tai dokumentit ovat kadonneet ajan kuluessa. Tällöin lähtötietojen selvittäminen lisää energiaremontin kustannuksia. Näitä lähtötietoja voidaan saada esimerkiksi kohteen suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta. Usein esimerkiksi automaatiourakoitsijalta saadaan vähintään ajantasaiset pistelistat rakennusautomaatiojärjestelmästä.

Kun lähtötiedot ovat käytettävissä, voidaan näihin tehdä huomattavasti pienemmällä työmäärällä energiaremonttiin liittyvät toimenpiteet tarjouslaskentaan ja myös varsinainen työ alkamaan nopeammin. Lisäksi energiaremontin aikana vältytään useammin kalliilta lisätöiltä.

Kiinteistön omistajalle ajantasaisten dokumenttien ylläpito on mielestäni erittäin tärkeää ja näiden tietojen päivitystä pitäisi osata pyytää jokaisen muutoksen jälkeen, koska jälkikäteen näiden selvittely on huomattavasti työläämpää. Nykyään kiinteistön dokumenteille on helposti saatavilla sähköisiä säilytyspaikkoja, jonne nämä saisi helposti koottua.

Juha Riuttalahti,

Automaatioasiantuntija

Artikkelissa mainitut palvelut