SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Lautapelillä helppoutta vastuullisuustyöhön

Julkaistu 22.6.2022 15:29

Monestiko olet istunut palaverissa ja antanut asioiden mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ymmärtämättä, mistä oikeasti on kyse? Minä olen monesti, kehtaan helposti myöntää sen. Kyseinen asia ei johdu osaamattomuudestani tai siitä, että en jaksa kuunnella. Se johtuu siitä, että erityisesti asiantuntijat edelleen vahvasti puhuvat omaan asiantuntijuuteen uppoutuen. Olen pohtinut asiaa aikaisemminkin. Tuolloin päädyin siihen, että hienot sanat ja monimutkaiset ilmaisut eivät kerro kirjoittajan asiantuntevuudesta vaan osaamattomuudesta ilmaista asioita helposti ja ymmärrettävästi.

Viimeisen viiden vuoden aikana olen vetänyt kymmeniä vastuullisuustyöpajoja asiakkaillemme. Työpajoissa käsitellään vastuullisuutta laajana kokonaisuutena ja asian tuntemattomuuden vuoksi riskinä on, että osallistujat eivät pysy kärryillä. Osa asioista saatetaan käsitellä liian kevyesti, kun taas toisinaan osa asioista menee ohi aiheen. Työpajoja vetäessäni olen huomannut, miten tärkeää on kokonaisuuden hallinta, asioiden konkretisointi ja selkeä viestintä. Ja viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä – toiminnallisuus.

Mikä siis avuksi? Osallistuin muutama vuosi sitten ammatilliseen opettajankoulutukseen. Koulutuksen aikana huomasin, miten opetus on muuttunut toiminnalliseksi, osallistavaksi ja innostavaksi siten, että oppiminen tapahtuu kokemusten kautta. Sama muutos pitäisi mielestäni tapahtua myös työelämässä. Opintojen myötä sain paljon työkaluja kehittää työpajojen kokonaisuutta helpompaan ja mielekkäämpään suuntaan. Halusin korostaa työpajoissa toiminnallisuutta, jotta niihin saataisiin vaihtelua ja monipuolisuutta. Ajatuksena oli osallistujien aktivointi ja omakohtaisen tiedon esille saaminen yhdessä tekemällä.

Pitkän tuotekehittelyn jälkeen lopputuloksena syntyi yrityksille suunnattu vastuullisuuspeli. Pelin tavoitteena on erilaisten tehtävien kautta selvittää, mitkä vastuullisuusasiat nousevat esiin edustetussa yrityksessä. Pelin aikana käsitellään monia eri aihealueita, kuten globaaleja megatrendejä, sidosryhmien odotuksia sekä yrityksen vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kyseiset aihealueet muodostavat lähtökohdan yrityksen vastuullisuustyölle, joka rakentuu pala palalta olennaisten vastuullisuusnäkökulmien ympärille. Lautapelin avulla kokonaisuudesta saadaan konkreettisempaa ja lisäksi se osallistaa pelaajia ajattelemaan ja keksimään uusia ideoita. Unohtamatta hyvien pelaajien palkintoja!

Osallistavaa tiimipeliä fasilitoi EcoRealin vastuullisuusasiantuntija. Peli on suunnattu 4-8 pelaajalle, jotka edustavat omaa yritystään. Usein pelaajat muodostuvat yrityksen johtoryhmästä ja henkilöistä, jotka työskentelevät vastuullisuuden parissa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että peliin kannattaa osallistaa lisäksi kehittämisestä kiinnostuneita työntekijöitä – heiltä tulee usein lennokkaimmat ideat. Nyt on hyvä aika pistää rattaat pyörimään, koota sopiva porukka ja varata tilaa kalenterista vastuullisuuspelille. Laitetaan kesän jälkeen syksy pelillisesti käyntiin!

Lotta Kauppinen

Vastuullisuuspäällikkö

 

Artikkelissa mainitut palvelut