SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Mikä EU-taksonomia?

Julkaistu 20.9.2021 09:15

”Missä EU, siellä ongelma”, totesi eräs presidenttiehdokas jo vuonna 2006. Tämä soinismi saattaa tulla kiinteistönomistajien mieleen, kun he yrittävät ymmärtää EU:n ympäristön kannalta kestävien sijoituskohteiden luokitusjärjestelmää eli tuttavallisemmin taksonomiaa.

EU-taksonomian tarkoituksena on mahdollistaa ympäristöystävällisten sijoituskohteiden vertailu sekä sitoa rahoituksen saatavuus ja hinta siihen, kuinka kestävästä sijoituskohteesta on kyse. Tavoite on hyvä, ilmastonmuutoksen hillintä ja hallinta, mutta siihen pääseminen tulee vaatimaan paljon töitä, erityisesti rakennushankkeissa.

EU:lle tyypilliseen tapaan asiat on ohjeistettu monimutkaisesti, ohjeet ovat keskeneräisiä ja uusinta versiota on vaikea löytää. Vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole. Vastuullisen kiinteistönomistajan on pakko huomioida taksonomia, tavalla tai toisella.

EU-taksonomia sisältää kuusi kriteeristöä, joista yhtä pitää edistää ja samalla muihin viiteen ei saa vaikuttaa haitallisesti. Kriteeristöt ovat

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Vesivarojen kestävä käyttö
  4. Kiertotalouteen siirtyminen
  5. Saastumisen välttäminen
  6. Ekosysteemien turvaaminen

Tällä hetkellä on julkaistu vain ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät kriteerit. Niiden kahden mukainen raportointivelvoite kohdistuu finanssialaan vuoden 2021 lopussa ja laajenee suuryrityksille vuonna 2022. Kaikkien kuuden kohdan mukainen raportointivelvoite kohdistuu finanssialalle vuonna 2022 ja muille pörssi- ja suuryrityksille vuonna 2023. Jatkossa raportointivelvoite laajentunee koskemaan kaikkia yrityksiä ja se on tehtävä sakon uhalla.

Kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta merkittävimmät muutokset koskevat rakennushankkeita ja peruskorjauksia. Käytännössä vaatimukset koskevat esimerkiksi kohteen primäärienergian käyttöä ja työmaan kierrätysastetta. Erityisesti rakennushankkeiden osalta taksonomian vaatimuksiin kannattaa perehtyä mahdollisimman pian. Jos nyt rakennettavia rakennuksia ei tehdä taksonomian mukaisiksi, niitä ei saa enää myöhemmin muutettua sellaisiksi!

Olemassa olevien rakennusten osalta arvioidaan erityisesti energiatehokkuutta ja rakennuksen tulee kuulua primäärienergian käytössä parhaaseen 15 %:iin ollakseen taksonomianmukainen. Mittarina käytetään energiatodistusta ja aluksi raja asettunee B- ja C-luokkien väliin. Luokittelu kiristyy sitä mukaa kun kohteiden energiatehokkuus paranee energiaremonttien myötä. Kannattaa huomata, että uusiutuva ostoenergia tai päästöjen kompensointi eivät paranna kohteen luokitusta. Taksonomianmukaisuus ei siis tarkoita samaa kuin hiilineutraalius.

Sijoittajilla on jo nyt valtava kysyntä kestävistä sijoituskohteista ja kysynnän voi odottaa vain kiihtyvän. Kiinteistösijoituksissa tämä johtanee siihen, että energiatehokkaiden ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien kiinteistöjen tuottovaatimus tulee olemaan jopa merkittävästi pienempi kuin muilla kohteilla. Jos vastuullinen kiinteistönomistaja haluaa huolehtia sijoitustensa taloudellisesta vastuullisuudesta, toimenpiteitä on tehtävä.

Alkuun toki riittää pelkkä raportointi ja siinä voi todeta, että yrityksen toiminnasta 0 % on taksonomianmukaista. Mutta taksonomia näkyy jo nyt hieman lainarahan hinnassa ja ero tullee kasvamaan jatkossa. Kuten kiinteistönomistajat tietävät, muutamankin korkopisteen ero suuren lainan marginaalissa voi olla euroissa hyvin merkittävä.

Raportoinnin suomalaisena edelläkävijänä on toiminut Ylva, jonka taksonomiaraportti on julkaistu osana vuoden 2020 vastuullisuusraporttia. Ylva tunnetaan toimialalla vastuullisena kiinteistönomistajana, mutta raportissa on päädytty yllättävään lopputulokseen. Kannattaa tutustua!

Kuten alussa totesin, taksonomiaan liittyvä ohjeistus on vielä pahasti kesken. Vastuullisen kiinteistönomistajan kannattaa kuitenkin jo tässä vaiheessa herätä muutokseen ja selvittää, missä määrin taksonomia koskee omaa organisaatiota. Kun mittakaava ja nykytila ovat selvillä, seuraava vaihe on muuttaa oman toiminnan käytännöt taksonomianmukaisiksi. Lopuksi laitetaan kuntoon varsinainen vaatimus eli taksonomiaraportointi osana yrityksen muuta vastuullisuusraportointia. Milloin aloitetaan?

Juho Mäkelä
Talous- ja rahoitusjohtaja

 

Artikkelissa mainitut palvelut