SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Miksi käyttää energiaa vain kerran, kun sen voi kierrättää?

Julkaistu 21.8.2019 07:46

Teollisuuden prosessien sivutuotteena syntyy valtavasti lämpöä, josta melkein 40 % karkaa harakoille. Teknisesti tämän ylijäämälämmön taloudellisesti kannattavin keinoin hyödynnettävissä oleva potentiaali Suomessa on noin 4 TWh vuodessa, mikä vastaa 200 miljoonan euron energiakustannuksia vuosittain. Mikäli ylijäämälämpöä hyödynnettäisiin, vähentäisi se ostoenergian tarvetta ja toiminnan hiilijalanjälkeä. Miksi energiaa ei siis kierrätetä?

Taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa lämpöä syntyy savu- ja prosessikaasujen, poistohöyryn, lauhdelämmön, tuotantotilojen poistoilman ja muiden ylijäämälämmönlähteiden mukana. Matalalämpötilaistakin ylijäämälämpöä voidaan käyttää hyväksi nykytekniikan avulla muun muassa teollisuuden tuotantoprosesseissa tai kiinteistön lämmityksessä. Ensisijaisena tavoitteena on korvata kohteen primäärienergian käyttö. Joissakin tapauksissa ylijäämälämmöllä voidaan myös jäähdyttää, jolloin tehdään ympäristötietoinen valinta korvaamaan kylmäaineiden käyttö.

Mikäli ylijäämälämmöstä ei jostain syystä saa mainittavaa hyötyä omassa käytössä, voi sen myynti olla kannattavampaa. Ylijäämälämpöä voidaan myydä kaukolämpönä paikallisille energiayhtiöille tai vaikkapa kuivatuslämpönä sitä tarvitsevalle. Myynnillä saavutetaan merkittäviä säästöjä samalla, kun ympäristölliset arvot ja tavoitteet ovat täyttyneet.

Energian kierrättäminen parantaa energiatehokkuutta, vähentää polttoaineiden tarvetta ja sitä kautta pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä. Kun ylijäämälämmön hyödyntämisellä saavutetaan lisäksi selkeitä rahallisia säästöjä, ei energian kierrättämättä jättämiselle ole mitään perusteltua syytä. Ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuuksia ja kannattavuutta voidaan tarkastella osana kiinteistön energiakatselmusta. Mitä jos ruvetaan siis toimeen eikä heitetä enää potentiaalista energiaa taivaan tuuliin?

Anna-Liisa Marsi
Työharjoittelija
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut