SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Miten löytää kiinteistöt, joissa paras säästöpotentiaali?

Julkaistu 18.3.2020 13:34

Saan usein asiakkailta kyselyitä, minkä tyyppisistä kiinteistöistä löytyy suurin säästöpotentiaali. Pääsääntöisesti säästöpotentiaali on 10–25 prosentin luokkaa, mistä kertoikin jo aikaisemmin julkaistu blogi.

Taloudellisesti kannattavia toimenpide-ehdotuksia löytyy lähestulkoon kaikista kiinteistöistä. Kiinteistöissä on kuitenkin tietynlaisia piirteitä, jotka viestivät mahdollisuudesta merkittäviin energiasäästöihin. Esittelen tässä muutamia tärkeimpiä näistä piirteistä.

Uutta tekniikkaa

Kun kiinteistön talotekniikka on uutta, energiaremontissa lähinnä varmistetaan tekniikan mahdollisimman energiatehokas käyttö. Tämän tyyppisiä kohteita ovat muun muassa uudiskohteet, laajat peruskorjaukset tai kohteet, joissa on kohtalaisen uusi automaatio. Kun tekniikka on uutta, se on lähtökohtaisesti energiatehokasta ja energiakatselmuksen yhteydessä voidaan löytää suuria energiansäästöpotentiaaleja kohtalaisen pienilläkin investointikustannuksilla. Tämän tyyppisissä hankkeissa takaisinmaksuajat voivat olla jopa alle kolme vuotta, jolloin niille ei myönnetä enää energiatukea.

Voit lukea lisää energiatuen myöntämisvaatimuksista täältä.

Kiinteistön omistajan kannalta parhaassa tapauksessa osa toimenpiteistä voidaan saada myös urakan puutekorjausten piiriin, mikäli rakennustöissä on vielä takuuaikaa jäljellä.

Vaihteleva käyttörytmi

Usein julkiset kiinteistöt tai esimerkiksi ravintolat ovat sellaisia, missä kiinteistön käyttöaste vaihtelee suuresti. Tällöin on mahdollisesti saavutettavissa suuret säästöt ilmanvaihdon ohjausmuutoksilla.  Energiakatselmuksen yhteydessä kartoitetaan tilojen ilmamäärät, IV-suunnitelmat sekä tilojen todellinen käyttörytmi sekä käyttäjämäärät. Näiden pohjalta lasketaan ilmanvaihdon ohjausmuutosten mahdollinen energiansäästöpotentiaali.

Ikääntynyttä tekniikkaa

Kiinteistöissä, joissa on ikääntynyttä tekniikkaa, kannattaa jo taloudellisistakin syistä vaihtaa tekniikka energiatehokkaaksi. Esimerkiksi, jos kiinteistössä on vanhat, yksinopeuksiset hihnavetoiset puhaltimet ilman taajuusmuuttajia tai ikääntynyt ja suppea rakennusautomaatio, ne kannattaa uusia.

Kiinteistöissä, joissa hyödynnetään fossiilisia polttoaineita (kaasu tai öljy) lämmitykseen on usein kannattavaa siirtyä toiseen lämmöntuotantomuotoon kokonaan tai osittain. Lisäksi kiinteistöt, joissa on kiinteistötyypille poikkeuksellisen suuret ominaiskulutukset, löytyy usein säästöpotentiaalia. Täältä löydät Motivan listauksen kiinteistöjen ominaiskulutuksia rakennustyypeittäin.

Ominaiskulutuksen perusteella ei kuitenkaan voi suoraan vetää johtopäätöksiä rakennuksen energiatehokkuudesta, sillä rakennukset ovat yksilöllisiä paitsi ominaisuuksiltaan myös käytöltään.

Energiakatselmuksessa voidaan siis löytää energiansäästöpotentiaalia hyvin eri tyyppisistä kiinteistöistä ja päälle päin onkin vaikea sanoa, mistä kiinteistöstä löytyy suurin säästöpotentiaali. Tarvittaessa voimme auttaa asiakkaitamme löytämään kiinteistömassan joukosta juuri ne kohteet, mihin energiakatselmukset kannattaisi kohdistaa.

Tässä muutamia esimerkkejä toteutuksistamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut