SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Neljä askelta sujuvaan vastuullisuusraportointiin

Julkaistu 9.8.2019 10:10

Kesälomat alkavat olla ohi ja monella koittaa paluu työpöydän ääreen. Edessä häämöttää vuosittaiset raportoinnit ja toimintakertomusten laatimiset kuluneesta vuodesta. Yrityksiltä vaaditaan yhä useammin taloudellisten tietojen lisäksi raportointia myös ympäristö- ja henkilöstöasioista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja korruption torjunnasta. Mitä jos tällä kertaa vältettäisiin kiire ja stressi, ja valmistauduttaisiin raportointiin ajoissa?

Listasin neljä askelta, joilla raportoinnista saadaan sujuvaa ja helppoa:

 

Raportin fokuksen määrittäminen

Tunnistakaa aluksi liiketoimintanne vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön. Miettikää sen jälkeen, mitkä ovat sidosryhmienne tärkeimmät odotukset. Mitkä näkökohdat ovat kaikkein olennaisimpia? Kenelle raportti laaditaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa? Jakakaa tämän jälkeen tunnistetut näkökohdat kolmeen tai neljään selkeään vastuullisuusteemaan.

Suunnittelu ja toteutus

Määritelkää selkeä aikataulu raportointiprosessille. Resurssit ja vastuut kannattaa jakaa esimerkiksi määriteltyjen teemojen mukaisesti. Hyödyntäkää raportoinnissa erilaisia ohjeistuksia, kuten kiinteistöliiketoiminnalle suunnattua KTI-RAKLI:n yritysvastuuraportointisuositusta tai monelle toimialalle muokkautuvaa kansainvälistä GRI-ohjeistoa. Kannattaa myös vertailla ja tutkia muiden oman alan yritysten laatimia raportteja. Muistakaa lisätä raporttiin konkreettisia esimerkkejä käytännön vastuullisuustyöstä, kuten järjestetyistä tyhy-päivistä tai koulutuksista.

Tavoitteiden määrittely

Vastuullisuusraportoinnin ideana on auttaa yrityksiä toiminnan kehittämisessä yhä kestävämmäksi. Tämän vuoksi raportointiprosessiin on syytä sisällyttää pidemmän  (3-4 vuotta) ja lyhyemmän (seuraava vuosi) aikavälin vastuullisuustavoitteiden määrittely jokaiselle vastuullisuusteemalle. Konkreettisten tavoitteiden avulla voitte helposti seurata vastuullisuustyönne toteutumista. Tavoitteet antavat myös valmiin rungon seuraavan vuoden raportin sisällölle.

Raportin hyödyntäminen

Valmiista raportista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Miksi raportoida ainoastaan sisäisesti, kun raportilla voisi erottautua positiivisesti kilpailijoista? Jos erillinen vastuullisuusraportti ei tunnu hyvältä, voi raportin sisällyttää esimerkiksi osaksi vuosittaista toimintakertomusta. Luettavuuden helpottamiseksi suosittelen visuaalista raportointia –  sen avulla viimeistään erotutte kilpailijoista!

 

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 6.8.2019.

Artikkelissa mainitut palvelut