SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Paljon puhuttu hiilijalanjälki

Julkaistu 24.8.2021 09:22

Hiilijalanjälki on nyt pop. Moni toimija on viestinyt ympäristöteoistaan jo pitkään, mutta enää pelkkä sanahelinä ei riitä. Työlle kaivataan selkeää mittaria, jonka avulla toimenpiteiden tehokkuutta voidaan seurata säännöllisin väliajoin. Mikäs sen selkeämpi mittari kuin paljon puhuttu hiilijalanjälki. Vai onko?

Olen sitä mieltä, että hiilijalanjäljen laskenta on erinomainen ja välttämätön työkalu toiminnan kehittämiseen – kunhan se tehdään oikein. Laskennan avulla voidaan selvittää toiminnasta syntyvät päästöt ja suunnitella toimenpiteet päästöjen minimoimiseksi jopa hiilineutraalisuuteen saakka. Usein hommassa mennään kuitenkin vikaan. Laskenta saatetaan tehdä oikein, mutta tuloksia ei osata analysoida tai ne on esitetty liian vaikeasti. Tällöin kokonaiskuvan hahmottaminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämiseen jää puolitiehen.

Miten hiilijalanjäljen laskennasta saadaan sitten kaikki hyöty irti? Koostin neljä askelta parhaaseen lopputulokseen:

Määritellään selkeät laskentarajat

Ennen laskentaa on selvitettävä, mistä hiilijalanjälki muodostuu, miten sen laskenta on järkevää rajata, mitä oletuksia on tarpeen tehdä ja mitä lähtötietoja tarvitaan.

 

Lasketaan päästöt

Sovelletaan laskennassa kansainvälistä Greenhouse Gas Protocol -standardia, jonka mukaan päästöt jaetaan Scope 1-3 sen mukaan, onko yrityksen mahdollista vaikuttaa niihin suoraan tai välillisesti.

 

Analysoidaan tulokset

Lukemat itsessään eivät kerro mitään. Laskennan tuloksia on tarkasteltava eri näkökulmista, asetettava mittakaavaan kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja vertailtava edellisiin vuosiin. Kokonaishiilijalanjälkeä voidaan verrata esimerkiksi Suomen rautatieliikenteen vuosittaisiin päästöihin tai lentomatkojen päästöihin Helsingin ja New Yorkin välillä. Ei myöskään kannata unohtaa visuaalisuuden merkitystä tulosten analysoinnissa.

 

Linjataan kehitystoimenpiteet

Laskennan avulla saadaan selville toiminnan suurimmat päästölähteet, jolloin voidaan pohtia toimenpiteitä päästöjen pienentämiseksi. Kehitystoimenpiteitä on sitä helpompi linjata, mitä paremmin ja monipuolisemmin laskennan tuloksia on analysoitu.

 

Hiilijalanjäljen laskenta on tullut jäädäkseen ja tulevina vuosina se tulee olemaan osa lähes kaikkien yritysten vuosittaista raportointia. Jotta hommasta saataisiin kaikki hyöty irti, on tulosten oikeanlainen analysointi ja mittakaavaan asettaminen avainasemassa. Joko ryhdytään hommiin?

 

lotta partanen
Lotta Partanen
Vastuullisuuspäällikkö
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut