SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ilmastotyö edistyy pandemiasta huolimatta

Julkaistu 23.3.2021 10:40

Viime keväänä ensimmäisten koronarajoitusten tullessa voimaan moni yritys otti aikalisän suunnitelmilleen ja jäi odottamaan, mitä tuleman pitää. Tämä näkyi myös hiilijalanjälkeen liittyvän konsultoinnin kysynnän hidastumisena. Ilmastotyön edistäminen oli yksi bisneksen osa-alue, jota oli helppo hiukan lykätä.

Tänä vuonna tilanne vaikuttaa olevan toinen. Moni yritys on herännyt vastuullisuusteemoihin joutuessaan pohtimaan asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta ja uudenlaisia työteon tapoja. Samaan aikaan olemme saaneet huomata, että ilmastonmuutoksen eteneminen ei pysähdy, vaikka lentämistä on radikaalisti vähennetty ja kulutusta järkevöitetty. Kaikkien tahojen odotetaan edelleen osallistuvan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen. Myös sijoittajien kiinnostus vähähiilisempiä sijoituskohteita kohtaan jatkaa kasvamistaan, ja yritysten on pysyttävä tässä kehityksessä mukana.

Yrityksessä ilmastotyö lähtee liikkeelle tämänhetkisen hiilijalanjäljen laskennasta ja sen pohjalta tehdystä aikataulutetusta tiekartasta päästöjen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen laskennassa helpointa on lähteä liikkeelle omassa hallinnassa olevista päästöistä, jotka koostuvat pääasiassa ostetusta ja itse tuotetusta energiasta. Näiden osalta ilmastopäästöjen pienentäminen on helppo toteuttaa, kun otetaan käyttöön uusiutuvilla tuotetut energialähteet. Usein yrityksen toiminnan suurin ilmastovaikutus aiheutuu kuitenkin arvoketjussa, joko materiaalien tuotannossa tai käyttövaiheessa. Näiden laskenta vaatii rajanvetoa ja arviointia, ja viimeistään tässä vaiheessa ammattilaisapu saattaa tulla tarpeen.

EcoReal käyttää hiilijalanjäljen laskentaan ja tiekarttojen laadintaan alan standardeja ja parhaita työkaluja. Tuottamamme hiilijalanjälkiraportit ovat selkeitä ja helposti lähestyttäviä, ja voitte käyttää niiden sisältöä suoraan apuna viestinnässänne. Pyydä tarjousta!

Artikkelissa mainitut palvelut