SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Seuraavaksi laaditaan vastuullisuuden tiekarttoja

Julkaistu 19.10.2020 10:59

Vastuullisuus alkaa olemaan monissa yrityksissä ja organisaatioissa jo arkipäivää. Usein on tarkasteltu toiminnan tärkeimpiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä tunnistettu olennaiset vastuullisuusteemat sidosryhmien odotusten perusteella. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin vastuullisuustyön konkretisointi. Miten vastuullisuustyön kehittymistä voidaan konkreettisesti seurata? Entä miten vastuullisuustyön mittarointi onnistuu?

Huolella mietityt ja selkeät vastuullisuustavoitteet ovat yrityksen menestystekijä tulevaisuudessa. Käyttämällä aikaa ja osallistamalla sidosryhmiä tavoitteiden miettimiseen onnistutaan tavoitteiden asetannassa helpommin. Tärkeää on löytää juuri teidän yrityksellenne merkityksellisimmät tavoitteet yrityksen toiminnan kehittämisen osalta. Lisäksi kannattaa pohtia, mihin tavoitteet liittyvät isossa kuvassa ja miten.

Helpoiten vastuullisuustavoitteiden ja -mittareiden määrittely onnistuu ylimmän johdon toimesta asiantuntijoiden avulla. Laadin yksinkertaiset askeleet  vastuullisuuden tiekartan kokoamiseksi:

 

Tunnistakaa yrityksenne tärkeimmät vastuullisuusteemat ja miettikää niille kunnianhimoiset vastuullisuuslupaukset. Miettikää asiaa globaalien muutosvoimien ja yhteiskunnallisten odotusten kautta. Hyödyntäkää pohdinnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).

 

Pohtikaa, mitä teidän täytyy tehdä, jotta saavutatte kunnianhimoiset vastuullisuuslupaukset. Pohtikaa asioita eri vastuullisuusnäkökulmista ja miettikää, mitkä tavoitteet ovat saavutettavissa.

 

Konkretisoikaa valitut tavoitteet. Miettikää, millä mittarilla voitte mitata tavoitteen edistymistä. Jos asian mittaamiseksi ei ole olemassa konkreettista mittaria, voisitteko kehittää sen? Tavoite on konkreettinen vasta sitten, kun sillä on aikataulu ja konteksti.

 

Yksinkertaisen vastuullisuuden tiekartan ja selkeiden vastuullisuusmittareiden avulla pystytte varmistamaan, että toimintanne on menossa haluttuun suuntaan. Mittarit ohjaavat suunnitelmallisesti yrityksenne toimintaa ja selkeyttävät tehtävää vastuullisuustyötä. Merkityksellisten vastuullisuustavoitteiden asetannassa kannattaa käyttää luovuutta ja kokonaisvaltaista näkemystä. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten tavoitteet saavutetaan. Pysykää ajan tasalla ja tarkastelkaa mittareitanne säännöllisesti.

 

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut