SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Suuren yrityksen energiakatselmus on osa vastuullisuustyötä

Julkaistu 7.3.2019 11:35

Vuoden 2015 aikana tuli voimaan energiatehokkuuslaki, joka edellyttää suurilta yrityksiltä neljän vuoden välein tehtävää energiakatselmusta. Kuluvan vuoden aikana on siis jälleen aika uusia nämä energiakatselmukset. Mitä jos katselmuksista otettaisiin tällä kertaa kaikki irti ja tehtäisiin hieman enemmän? Entä jos asiaa ei pidettäisi ”pakollisena kulueränä” vaan osana muuta vastuullisuustyötä?

Suuren yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään koko yrityksen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet yrityskatselmuksen ja erillisten kohdekatselmusten avulla. Yrityskatselmus antaa kokonaiskuvan yrityksen eri toimipisteiden ja toimintojen energiankäytöstä. Sen avulla saadaan lisäksi selville, missä toimipisteissä energiakulut ovat esimerkiksi tuotantomääriin tai pinta-aloihin suhteutettuna suurimmat. Kun näihin kohteisiin tehdään kohdekatselmukset, löydetään konkreettiset toimenpiteet, joilla kulutusta voidaan pienentää.

 

Usein katselmusten pohjalta toteutetut energiansäästötoimenpiteet ovat käyttöteknisiä ja toteutettavissa ilman suuria lisäkustannuksia. Mikäli katselmuksesta halutaan saada kaikki hyöty irti, on myös tavoitteiden oltava kunnianhimoisempia. Katselmukset onkin nähtävä yhtenä vastuullisuustyön työkaluna – niiden avulla saadaan selville, mitä pitää konkreettisesti tehdä omien kulutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kun katselmukset toteutetaan osana vastuullisuustyötä ja niille asetetaan kunnanhimoiset tavoitteet, tulee konkreettiset toimenpiteet helpommin tehtyä ja tavoitteet saavutettua. Näin ”pakollisesta kuluerästä” tulee työkalu toiminnan kehittämiselle. Pienentyneen hiilijalanjäljen rinnalla rahapussi kasvaa, sillä esimerkiksi energiaremonteilla saavutetaan tyypillisesti jopa yli 15 % tuottoa. Kun tehdystä työstä ja saavutetuista tavoitteista vielä raportoidaan, pystytään erottautumaan kilpailijoista positiivisesti.

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 7.3.2019.

 

Lue lisää

Yritykset tekevät pakollisia energiakatselmuksia aivan viime tingassa ja nyt on jo kiire 

”Olemme huomanneet, että moni yritys on jättänyt pakollisen energiakatselmuksen aivan viime tinkaan. Teemme parhaillaan useampaa suuren yrityksen energiakatselmusta. Suurin osa yrityksistä ehtii kuitenkin saada katselmukset tehtyä ennen joulukuun 5. päivän määräaikaa”, EcoRealin teknologiajohtaja Antti Mäkikertoo.

Energiaviraston yli-insinööri Juha Toivanen vahvistaa havainnon oikeaksi.

”Kyllä näin on. Tarkastuksissamme olemme lisäksi huomanneet, että noin 11 prosenttia tarkastamistamme yrityksistä on jättänyt katselmuksen kokonaan tekemättä”, Toivanen sanoo.

Lue lisää: Uutinen 17.9.2019

Mikä on energiakatselmus?

Energiakatselmus selvittää ja analysoi katselmoitavan kohteen energian käytön, energiansäästöpotentiaalin sekä esittää säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutuksen CO2-päästöihin. Energiakatselmuksen avulla selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Suuren yrityksen energiakatselmukset muuttuivat pakollisiksi 2015, kun uusittu energiatehokkuuslaki astui voimaan. Laki velvoittaa suuret yritykset laatimaan yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Katselmuksen tekemättä jättäminen saattaa johtaa uhkasakkoihin, mutta Toivasen mukaan käytännössä yrityksille annetaan vielä hiukan lisäaikaa asian korjaamiseksi ennen uhkasakkojen määräämistä.

Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta yritys, jonka palveluksessa on yli 250 henkilöä, tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta.

Lue lisää: EcoRealin Energiakatselmuspalvelut

 

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut