SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Talotekniikan uusiminen säästää energiaa jopa kolmanneksen

Julkaistu 11.10.2019 08:00

EcoReal on tehnyt viime vuosien aikana satoja energiakatselmuksia. Kohteista on löytynyt tyypillisesti 10–25 prosentin energiansäästöpotentiaali, mutta EcoRealin teknologiajohtaja Antti Mäki kertoo, että  ei ole harvinaista, että vanhemmissa rakennuksissa pystytään vähentämään energiakulutusta jopa 30–40 prosenttia varsin yksinkertaisilla taloteknisillä ratkaisuilla.

Toimenpiteet ovat myös taloudellisesti kannattavia. Yleensä niiden takaisinmaksuaika on 3–7 vuotta ja sisäinen korko 15–30 prosenttia.

Usein lämpöenergian kulutuksessa saadaan prosentuaalisesti suurimmat energiansäästöt. Kaukolämmön kautta tuleva lämpöenergia on monissa kaupungeissa kuten Helsingissä tuotettu vielä kivihiilellä tai muilla fossiilisilla polttoaineilla. Tämän vuoksi lämpöenergian kulutuksen vähentäminen on usein merkityksellisintä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta. Lämpöenergian kulutukseen pystytään puuttumaan tehokkaasti asentamalla muun muassa lämpöpumppujärjestelmiä ja lämmön talteenottolaitteita ilmanvaihtoon.

Rakennuksissa, joissa ihmisten määrä vaihtelee runsaasti päivän aikana, kuten kauppakeskuksissa, kuntosaleilla ja muissa julkisissa tiloissa, pystytään vähentämään energiankulutusta asentamalla hiilidioksidiantureita. Hiilidioksidianturit tunnistavat ihmisten määrän lisääntymisen ja ilmanvaihtojärjestelmä ohjautuu automaattisesti tarpeelliselle tasolle.

Viisi vinkkiä energiatehokkuuteen toimistoissa

Alle on koottu EcoRealin asiantuntijoiden viisi vinkkiä ympäristöystävällisempään toimistoon.

Älä päästä toimiston lämpöä harakoille. Poistoilman lämmön talteenotolla lämmityskustannuksia voidaan pienentää jopa 40 prosenttia. Säästöä kertyy jopa kymmeniä tuhansia euroja joka vuosi.

Huolehdi sisäilmasta. Oikein toimivalla ilmanvaihdolla ja tarpeenmukaisella ohjauksella sisäilman laatu paranee ja ilmanvaihtoon käytetystä sähköstä säästetään jopa 40 prosenttia. Säästöä kertyy tuhansia euroja joka vuosi.

Hyödynnä uusiutuvaa energiaa. Geoenergiaan tai muihin lämpöpumppujärjestelmiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä voidaan korvata kokonaan kaukolämpö, jonka tuottamiseen käytetään usein kivihiiltä. Säästöä kertyy jopa kymmeniä tuhansia euroja joka vuosi.

Älä tuhlaa sähköä valaistukseen. Uusimalla vanhat valaisimet moderneiksi led-valaisimiksi säästät sähköä jopa 80 prosenttia. Säästöä kertyy tuhansia euroja joka vuosi.

Lajittele jätteet ja kierrätä. Samalla vähennät poltettavaksi menevän sekajätteen määrää.

 

Mikä on energiakatselmus?

Energiakatselmuksessa selvitetään ja analysoidaan katselmoitavan kohteen energian käyttö, energiansäästöpotentiaali sekä esitetään säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutukset hiilidioksidipäästöihin. Energiakatselmuksen avulla selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen käyttöön.

Energiakatselmuksen yhteydessä kartoitetaan yksityiskohtaisesti talotekniset järjestelmät, haastatellaan kiinteistön käyttäjät ja näiden avulla suunnitellaan toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

EcoRealin käyttämä energiakatselmusmalli täyttää energiatehokkuuslain mukaisen suurille yrityksille asetetun kohdekatselmusvelvoitteen ja katselmuksia voidaan siten hyödyntää osana suuren yrityksen energiakatselmusta. Lue lisää energiakatselmuksesta täältä.

Kirjoittaja: Outi Toivanen-Visti

Artikkelissa mainitut palvelut