SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Tekninen manageri huolehtii kiinteistöstäsi

Julkaistu 17.1.2019 10:04

Kiinteistöjen tekninen manageeraus on kiinteistöjen päivittäisen ylläpidon ja rakennuttamisen johtamista. Asia selvä – vai onko kuitenkaan? Mitä kiinteistöjen päivittäinen ylläpito käytännössä sisältää? Entä minkälainen merkitys sillä on omistajien tai vuokralaisten kannalta? Otin asiasta selvää ja haastattelin EcoRealin teknistä manageria Erno Paakkia.

Mitä tekninen manageeraus tarkoittaa?

Se tarkoittaa käytännössä kiinteistöjen teknistä isännöintiä eli kiinteistöjen päivittäisen ylläpidon johtamista, tarvittavien korjausten suunnittelua, vika- ja vahinkotapausten selvittämistä sekä korjaustoimenpiteiden teettämistä kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Käytännössä tekninen manageri huolehtii, että kiinteistö toimii tarkoituksenmukaisesti ja sen toimivuutta kehitetään jatkuvasti.

Mitä työhösi käytännössä kuuluu?

Käytännössä työni jakautuu kiinteistöjen normaalin ylläpidon valvontaan ja rakennuttamiseen. Olen päivittäin tekemisissä vuokralaisten kanssa ja valvon muun muassa kiinteistönhuoltoa, kiinteistötekniikkaa ja siivousta. Mikäli kiinteistössä tulee esille jotakin isompia korjaustarpeita, kuten hissihuoltoja tai tuholaistorjuntoja, huolehdin niiden hoitamisesta eteenpäin. Osallistun myös kiinteistöjen ylläpidon pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemiseen, kilpailutuksiin ja budjettien laatimiseen. Huolehdin lisäksi tyhjien tilojen sisustussuunnittelusta ja siihen liittyvien muutoksien toteuttamisesta sekä edistän isompien rakennuttamisprojektien etenemistä.

Miksi kiinteistöjen tekninen manageeraus kannattaa?

Tekninen manageeraus pitää yllä kiinteistöjen toimivuutta ja säästää kiinteistön omistajien aikaa. Koska olen päivittäin tekemisisissä kiinteistöjen ja vuokralaisten kanssa, osaan reagoida muutoksiin ja tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Pelkästään kiinteistöjen palveluntuottajien kilpailuttamisen myötä rahaa säästyy huimia summia laatutasoa leikkaamatta. Rakennuttamisessa osataan puolestaan ottaa esille energiatehokkaat ratkaisut, jolloin investointien takaisinmaksuaika lyhenee. Tekninen manageri pitää siis vuokralaisten lisäksi omistajat tyytyväisenä.

Ernon vastaukset selvensivät kummasti asiaa. Käytännössä tekninen manageri pitää siis langat käsissään, jotta kiinteistön ylläpito, huolto ja rakennuttaminen tapahtuvat ajallaan, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tyytyväisten vuokralaisten lisäksi omistajat ovat tyytyväisiä, kun säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa. Mitä siis vielä odottamaan?


 

Erno Paakki
Tekninen manageri
EcoReal Oy

 

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

Artikkelissa mainitut palvelut