SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Tonnin setelillä vähintään kahden säästöt

Julkaistu 19.2.2019 08:29

Energiakatselmusten toteuttaminen on koko ajan yleisempää ja nykyään yhä useampi toimija tekee niitä. Kuinka moni kuitenkaan tietää, mitä katselmukset todella pitävät sisällään? Entä kuinka moni tietää, mitä niiden avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa?

Energiakatselmus koostuu käytännössä kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa katselmoija laatii lähtötietojen pohjalta kokonaiskuvan kiinteistön energiankäytöstä. Toisessa vaiheessa hyödynnetään tätä kokonaiskuvaa, kun katselmoija tekee kohdekäynnin kiinteistöön. Kohdekäynniltä saatujen tietojen pohjalta laaditaan kolmannessa vaiheessa kiinteistön energiankulutusprofiili ja todellisiin kustannuksiin perustuva arvio energiatehokkuusinvestointien toteutuksesta sekä saatavista säästöistä.

 

 

Yleensä pienemmät kiinteistön olosuhteisiin liittyvät ongelmat korjataan selvittämättä niiden todellisia syitä. Esimerkiksi keväällä kylmä hallitila on voitu korjata laittamalla kiertoilmakone käsin päälle vaikka todellinen syy on ollut rikkoutunut termostaatti. Tämän seurauksena kone on käynyt koko kesän ja syönyt turhaan rahaa ja energiaa. Toteuttamieni energiakatselmusten perusteella voin todeta, että suurimmat ongelmakohdat ovat usein suunnittelu- ja asennusvirheet, inhimilliset virheet, päällekkäinen lämmityksen ja jäähdytyksen käyttö sekä laitteiden vikaantuminen. Nämä ongelmat voivat johtaa vuositasolla mitattuna pahimmillaan kymmenien tuhansien eurojen häviöön. Ongelmat koskevat yhtälailla juuri takuuajan ylittäneitä kuin iäkkäämpiäkin rakennuksia.

Katselmukseen liittyvällä kohdekierroksella ja käyttäjien haastattelulla nämä ongelmat tulevat helposti esiin ja niihin pystytään esittämään toimivia korjaustoimenpiteitä. Energiakatselmuksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen maksaa itsensä takaisin yleensä 3-7 vuoden aikana pelkästään energiakulujen säästönä. Samalla kiinteistön sisäilmaolosuhteet paranevat, hiilidioksidipäästöt vähenevät, kiinteistöjen arvo nousee ja korjausvelka pienenee. Joko katselmoidaan sinunkin kiinteistösi?

 

antti väisänen

 

Antti Väisänen
Energia-asiantuntija
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut