SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Tukea kiinteistöjen vastuulliseen energia- ja ympäristöjohtamiseen

Julkaistu 18.10.2023 08:38

Lokakuun puolivälissä järjestetty energiansäästöviikko starttasi taas Astetta alemmas -kampanjan, joka jatkuu läpi talven. Käytännössä yhden asteen lasku sisälämpötilassa vastaa noin viiden prosentin säästöä lämmityskuluissa. Tällä säästöllä on merkitystä niin ympäristön kuin kiinteistönomistajan lompakonnyörienkin näkökulmasta. Käytännössä päiväsaikaan näillä ulkolämpötiloilla tehokkaan lämmöntalteenoton avulla pystytään tuottamaan pitkälti kiinteistön tarvitsema lämmitysenergia, kun sisälämpötilat on optimoitu oikein. Kiinteistön eri tiloille ja työskentelyolosuhteille on olemassa suosituslämpötilat. Edelleen kiinteistöissä on kuitenkin tiloja (esim. varastotilat, pysäköintihallit, käytävät ja aulat), joissa lämpötilat ovat pääsääntöisesti turhan korkeita. Myös sisäolosuhdenäkökulmasta liian korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa olosuhdeongelmia (esim. kuivuuden ja tunkkaisuuden tunne) myös tiloissa työskenteleville. Mikäli kiinteistön lämpötilat ovat toisissa tiloissa liian korkeat ja toisissa taas liian matalat, voi tämä viestiä esimerkiksi tasapainotustarpeesta. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että kiinteistöjen olosuhteita pystytään tarkastelemaan ja optimoimaan esimerkiksi energiamanagerin toimesta etäyhteyden avulla. Energiamanagerin osaamisen kautta tilojen olosuhteet saadaan optimoitua hyödyntäen koko automaatio- ja talotekninen potentiaali kohteessa.

Kiinteistöt tarvitsevat tulevaisuudessa tuekseen yhä ammattimaisempaa energia- ja ympäristöjohtamista sekä näiden kokonaisuuksien hallintaa ja ohjaamista, jotta ne pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kilpailukykyyn. Yhä useampi kiinteistön omistaja joutuu tulevaisuudessa raportoimaan vuokralaisilleen kiinteistön energiankulutuksista, päästöistä ja suunnitelluista sekä toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä, koska kiinteistön vuokralaisilla on myös omia vastuullisuus- ja hiilineutraaliustavoitteita sekä raportointivaatimuksia (esim. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Energiatehokas ja ympäristövastuullinen kiinteistö, jonka toiminnasta on raportoitu läpinäkyvästi, houkuttelee tulevaisuudessa yhä enemmän käyttäjiä ja ostajia, joilla on omat vastuullisuustavoitteensa täytettävänään. Kiinteistöjen vastuullisuusohjelmat tukevat parhaimmillaan vuokralaisten ja käyttäjien tavoitteita. Omistamisen näkökulmasta rahoitus pohjautuu yhä vahvemmin vihreisiin arvoihin. Energiatehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta ohjataan vahvemmin päästöttömään suuntaan. Enää vastuullisuutta ei ole se, että täytetään minimivaatimukset vaan se, että tehdään jotain extraa vastuullisuuden saralla.

Energiamanageerauksella on yksi keskeinen rooli kiinteistöjen ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Jos olet kiinnostunut kuulemaan asiasta lisää, niin otathan meihin yhteyttä!

Mari Rajaniemi,
johtaja, hiilineutraalisuus

Artikkelissa mainitut palvelut