SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Tulevaisuuden kilpailuvaltit: tekoäly ja vastuullisuus

Julkaistu 1.6.2020 09:08

Digitaalinen vallankumous on täydessä vauhdissa ja tekoälyn kehittyminen on kiihdyttänyt vallankumousta entisestään. Miten tämä muuttaa maailmaamme?

Toimiakseen tekoäly tarvitsee dataa, jonka perusteella se muodostaa halutun lopputuloksen. Vuonna 2016 tuotimme digitaalista tietoa yhtä paljon kuin aiemmin koko ihmiskunnan historiassa. Digitaalisen tiedon tuottaminen tulee myös moninkertaistumaan tulevina vuosina. Tällä hetkellä isot yritykset, kuten Google ja Facebook, saattavat tuntea meidät jopa paremmin kuin ystävämme. Jokaisesta hausta tai tykkäyksestä jää merkki digitaalisiin tietoihimme, ”digijalanjälki”. Aluksi tieto on yksittäistä ja hajallaan, mutta kun tietoa karttuu riittävästi, pystytään siitä analysoimaan muun muassa mistä ruoasta tykkäämme, minkälaisia vaatteita käytämme, tai millaisia poliittisia mielipiteitä meillä on. 5G verkot puolestaan mahdollistavat IoT:n räjähdysmäisen kasvun verkkojen yleistyessä, mikä mahdollistaa koneiden ja laitteiden etäohjattavuuden entistä varmemmin.

Niin tekoälyn, kuin teknologian kehityksenkin myötä on tulevaisuudesta luotu useita erilaisia skenaarioita. Positiivisissa skenaarioissa tekoälyn kehittymisen myötä voidaan tulevaisuudessa parantaa turvallisuutta, automatisoida toimintoja teköalyn hoidettavaksi ja parantaa sairaanhoitoa. Tekoäly voi auttaa meitä myös hidastamaan ilmastonmuutosta.

Tekoälykehityksellä on myös haittavaikutuksia

Yritykset kilpailevat jo nyt siitä, kuka pystyy keräämään eniten tietoa ja tiedolla johtamisesta on tullut aikakautemme valttia. Ennustetaan, että eniten tietoa omistavat yritykset ovat tulevaisuudessa kaikkein arvokkaimpia. Tiedon avulla yritykset pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan monella tapaa. Esimerkiksi Googlen hakutulosten ensimmäisellä sivulla tapahtuu noin 90 prosenttia kaikista napsautuksista. Yrityksillä on iso vastuu siitä, että he toimivat vastuullisesti myös tulevaisuudessa.

Kuka on tulevaisuudessa vastuussa siitä, miten tietoa kerätään, missä tietoa säilytetään, miten sitä käytetään ja kuka lopulta tiedon omistaa? Myös tietoturvallisuus, tiedon luotettavuus ja eheys sekä vastuu tiedon käyttämisen lopputuloksesta ovat isoja kysymyksiä tulevaisuudessa. Suurimmat digitaalista tietoa keräävät yritykset ovat globaaleja ja ne eivät ole suoranaisesti minkään maan lakien alla. Tällä hetkellä ei myöskään ole globaalia toimijaa, joka valvoisi digitaalisen tiedon keräämistä, säilytystä, käyttöä tai omistajuutta. Kun hakukoneilla ja tiedolla pystytään ohjaamaan yksilöitä, yhteisöä ja yhteiskuntaa, nousee yritysten vastuullisuus avainasemaan.

Tekoäly auttaa vähentämään energiankulutusta

Tekoälyä tulee käyttää ihmiskuntaa edistäviin asioihin, kuten ympäristöä ja terveyttä tukevaan kehitykseen. Tekoälyn myötä pystymme paremmin ennustamaan, analysoimaan ja automatisoimaan rakennusten toimintoja sekä sitä kautta vähentämään energiankulutusta. Voimme tuottaa tarpeenmukaisia sisäilmasto-olosuhteita ja ohjata rakennusautomaatiota muun muassa IoT-antureiden tuottaman tiedon ja tekoälyn avulla. Tulevaisuudessa meillä on mahdollisuus saada tekoälyn kanssa paljon hyviä asioita aikaan, kun muistamme teknologian kehittymisen myötä vastuullisuuden.

 

 

Artikkelissa mainitut palvelut