SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Julkaistu 23.4.2019 08:50

Vastuullisuus saatetaan mieltää usein yritysten imagoa kohottavaksi sanahelinäksi. Kokonaisuudet voivat tuntua pelottavan isoilta ja vaikeasti käsiteltäviltä. Moni tunteekin riittämättömyyttä vastuullisuusteemoja miettiessään. Entä jos asiaa ei mietitäkään irrallisena kokonaisuutena vaan luonnollisena osana normaalia liiketoimintaa?

Jokaisessa yrityksessä tehdään päivittäin töitä vastuullisuuden eteen. Tiesitkö, että esimerkiksi valinnat energianhankinnan suhteen tai toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi ovat osa yrityksen ympäristöllistä vastuuta? Tai että tasa-arvoisuuden kehittäminen ja kannustavan työympäristön ylläpitäminen ovat osa yrityksen sosiaalista vastuuta? Konkreettisia tekoja tehdään siis jo päivittäin. Niistä pitäisi vaan kertoa reippaasti myös sidosryhmille.

Mielestäni merkittävin ja tehokkain toimenpide vastuullisuuden kehittämisessä on konkreettiset lupaukset ja tavoitteet. Kun asiasta annetaan lupaus ja se kirjataan ylös, on tavoitteiden toteuttaminen paljon helpompaa. Lupausten tai tavoitteiden ei tarvitse olla suuria. Esimerkiksi työpaikan jätteiden kierrätyksen kehittäminen, selvitystyön käynnistäminen liittyen energianhankinnan optimointiin tai kävelypalaverien lisääminen osaksi työpäiviä ovat konkreettisia lupauksia, jotka liittyvät sekä ympäristölliseen että sosiaaliseen vastuuseen.

Konkreettiset lupaukset selkeyttävät yrityksen vastuullisuustyötä ja tekevät siitä käytännönläheisempää. Näin myös työntekijöiden on helpompi osallistua yrityksen vastuullisuustyöhön ja olla aktiivisesti mukana rakentamassa hyvinvoivaa ja vastuullista yritystä. Kaikkien teoilla on vaikutusta!

 

Virpi Tornberg
Myyntipäällikkö
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut