SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuus ON taloudellisesti kannattavaa

Julkaistu 6.11.2018 09:46

Vastuullisuuden merkitys kasvaa hurjaa vauhtia suomalaisissa yrityksissä. FIBSin Yritysvastuu 2018 -tutkimukseen vastanneista yrityksistä yli 80 % on sitä mieltä, että vastuullisuudesta saadut liiketoimintahyödyt ovat suurempia kuin siihen käytetyt resurssit.Näitä hyötyjä olen listannut jo viime tammikuussa Kiinteistöuutisissakin julkaistuun blogitekstiin. Nyt päätin tutkia hieman lisää sitä, miten kannattavaa vastuullisuus on taloudellisesti. Arvaatteko mihin päädyin?

Vastuullisuus johtaa parempaan liiketulokseen

Vastuullisesti toimivat yritykset tekevät todistetusti parempaa liiketulosta. Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ”korkean vastuullisuuden” yhtiöt tekivät jopa 4,8 % parempaa vuositulosta kuin ”matalan vastuullisuuden” yhtiöt.2  Oxfordin yliopistossa tehdyssä kokoomatutkimuksessa tutkittiin puolestaan 200 tutkimuksen tuloksia, joista peräti 88 prosentissa todettiin vastuullisuuskäytäntöjen merkinneen parempaa liiketulosta.3

Vastuullisuus tuo kustannussäästöjä

Vastuullinen toiminta tehostaa liiketoimintaa ja tuottaa selkeitä säästöjä muun muassa yritysten energia- ja henkilöstökustannuksissa. Erään tutkimuksen mukaan vastuullisissa yrityksissä työn tuottavuus on jopa 16 % parempi muihin yrityksiin verrattuna.Kun työntekijät voivat paremmin, vähentyvät myös poissaolokustannukset. Pelkästään kiinteistöjen elinkaaren aikaisissa energiakustannuksissa voidaan puolestaan säästää usein jopa satoja tuhansia euroja energiasäästöpotentiaalin ollessa 10-25 %.

Vastuullisuusraportointi helpottaa rahoituksen saamista

Vastuulliset yritykset kiinnostavat sijoittajia, koska niiden toiminta on läpinäkyvämpää ja riskit pienempiä. Vastuullisuusraportointi voikin auttaa löytämään uusia pääomalähteitä.Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vastuulliseen yritykseen sijoittaminen on myös kannattavampaa. Tutkimuksen mukaan ”korkean vastuullisuuden” yhtiöihin vuonna 1993 sijoitettu dollari kasvoi 22,60 dollaria vuoteen 2011 mennessä, kun toisessa ryhmässä se oli kasvanut vain 15,40 dollaria.2

Tämän lyhyen tutkimuksen pohjalta voisin siis todeta, että vastuullisen liiketoiminnan taloudelliset hyödyt ovat suurempia kuin siihen käytetyt resurssit. Näin ainakin silloin, kun hommaa lähestytään järkevästi. Todellisuudessa hyötyjä on vielä enemmän. Mitä siis vielä odottamaan?

 

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

 

Teksti on julkaistu Kiinteistöuutisissa 5.11.2018.

 

Lähteet:

Lähde 1: https://www.slideshare.net/FiBSry/fibs-yritysvastuu-2018-tutkimustiivistelmafinal
Lähde 2: Eccles, Robert G., Ioannis Ioannou, and George Serafeim. ”The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance.” Management Science 60, no. 11 (November 2014): 2835–2857.
Lähde 3: https://sustaincase.com/oxford-university-corporate-sustainability-and-profitability-are-interrelated/
Lähde 4: Delmas, Magali A. and Pekovic, Sanja. ”Environmental standards and labor productivity: Understanding the mechanisms that sustain sustainability.” Journal of Organizational Behavior, no. 34 (September 2012): 230-252.
Lähde 5: EcoRealin omat laskelmat tehtyjen energiakatselmusten pohjalta.
Lähde 6:Cheng, Beiting, Ioannis Ioannou, and George Serafeim. ”Corporate Social Responsibility and Access to Finance.” Strategic Management Journal (forthcoming).

Artikkelissa mainitut palvelut