SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa hurjaa vauhtia

Julkaistu 1.6.2021 10:45

Aloittaessani EcoRealilla vastuullisuusasiantuntijana reilu neljä vuotta sitten perustelin vastuullisuusraportoinnin merkitystä asiakkaille positiivisena erottautumistekijänä ja mahdollisuutena toimia edelläkävijänä. Nykyään asiakastapaamisissa korostuu hieman toisenlainen kanta: erottaudutte joukosta väärällä tavalla, mikäli ette viesti vastuullisuudestanne. Vastuullisuustyön ja -viestinnän merkitys on kasvanut hurjaa vauhtia, mikä on johtanut myös vastuullisuusraportoinnin lisääntymiseen.

Raportoinnin kasvava trendi nousee sillä myös KPMG:n tutkimuksessa vastuullisuusraportoinnista. Tutkimuksen mukaan suurten ja keskisuurten yritysten vastuullisuusraportointiaste (N100*) on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2017 vuoteen 2020. Tutkimuksen mukaan noin 80 % suurista ja keskisuurista yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan jollain tasolla. Pienten yritysten osalta samanlaista dataa ei ole saatavilla, mutta kasvu lienee paljon voimakkaampi.

Miksi vastuullisuusraportoinnin merkitys on sitten kasvanut? Yritykset ovat huomanneet, että vastuullinen toiminta todella tuo taloudellista hyötyä ja kustannussäästöjä (lue täältä aihetta käsittelevä blogiteksti) ja auttaa ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia. Yritykset ovat huomanneet myös vastuullisuuden merkityksen sijoittajien ja asiakkaiden valinnoissa.

Vastuullisuusraportoinnin on puolestaan huomattu olevan oiva työkalu asioista viestimiseen, mutta myös vastuullisuustyön kehittämiseen. Se tuo vastuullisuustyöhön rakennetta ja suunnitelmallisuutta sekä auttaa visioimaan uusia suunnitelmia ja tavoitteita kohti kestävämpää tulevaisuutta. Antaa asiakkaidemme puhua puolestani:

”Selkeä ja säännöllinen raportointi tuo vastuullisuustyöhön rakennetta ja suunnitelmallisuutta.”

”Vastuullisuusohjelman avulla saimme määriteltyä vastuullisuustyöllemme selkeät teemat, tavoitteet ja lupaukset, joiden pohjalta pystymme kehittämään vastuullisuustyötämme yhä tehokkaammaksi tulevaisuudessa.”

”Raportointi ja toiminnan säännöllinen mittaaminen auttaa visioimaan uusia suunnitelmia sekä tavoitteita kohti kestävämpää tulevaisuutta.”

”Raportointi auttaa meitä kokoamaan vastuullisuustyömme yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin vastuullisuusteoista viestiminen sidosryhmille on myös helpompaa.”

 

Vastuullisuusraportoinnin aloittaminen voi tuntua raskaalta ja aikaa vievältä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Olen koostanut yksinkertaiset askeleet vastuullisuusohjelman ja -raportin laadintaan ja kerron ne KKY:n ja RAKLI:n järjestämässä etätilaisuudessa 3.6.2021: Vastuullisuus kauppakeskusten kilpailukykytekijänä. Tule kuuntelemaan!

Lotta tiedot

*N100 viittaa maailmanlaajuiseen otokseen 5200 yrityksestä. Otos käsittää liikevaihdon mukaan 100 suurinta yritystä 52:sta eri maasta.

Artikkelissa mainitut palvelut