SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuustyöstä enemmän hyötyjä kuin kuluja

Julkaistu 18.12.2018 10:34

Marraskuussa julkaisemassamme blogissa käytiin läpi vastuullisuustyön taloudellisia hyötyjä. Näiden hyötyjen saavuttamiseksi on oleellista asettaa vastuullisuustyölle konkreettiset tavoitteet. Voittoa tavoittelematon Science Based Targets-aloite toteutti viime kesänä kyselyn yrityksille, jotka ovat julkaisseet kunnianhimoiset, Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet ilmastopäästöjensä vähentämiselle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia liiketoimintahyötyjä tiukat ilmastotavoitteet toivat yrityksille. Tuloksena löydettiin selkeitä hyötyjä suhteessa kilpailijoihin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurin hyöty kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien arvion mukaan saavutettiin maineen ja uskottavuuden lisääntymisenä asiakkaiden silmissä. Mainehyötyä arvioi saavuttaneensa jopa neljä viidestä vastaajasta. Reilussa puolesta yrityksistä sijoittajien luottamus oli kohentunut ja yritys koki saaneensa kilpailuetua sitoutumalla tiukkoihin ilmastotavoitteisiin. Kaksi kolmesta arvioi, että tiukat ilmastotavoitteet ovat innostaneet yritystä kehittämään muuttuvaan toimintaympäristöön sopivia uusia innovaatioita. Hieman yllättäen lähes kolmannes arvioi saaneensa kustannussäästöjä tiukkojen ilmastotavoitteidensa ansiosta.

Usein väitetään, että ilmastovaatimukset tulevat yrityksille kalliiksi, mutta tämän kyselytutkimuksen perusteella tilanne näyttää olevan päinvastoin. Jos lisäkustannukset eivät siis ole liiketoiminnan vastuullisuuden kasvattamisen esteenä, mikä on?

 

 

Leena Oiva
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

Artikkelissa mainitut palvelut