SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vetoapua kiinteistön vihreään siirtymään energiatuen avulla

Julkaistu 6.3.2023 08:21

Valtio on tukenut aiempina vuosina kiinteistöjen omistajia vihreässä siirtymässä myöntämällä Business Finlandin kautta energiatukea mm. kiinteistön energiatehokkuutta lisääviin investointeihin sekä uusiutuvien energianlähteiden hankkeisiin liittyen. Näin ollen kiinteistön omistajan on ollut mahdollista hakea investointitukea esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen kiinteistönsä katolle tai rakennusautomaation modernisointiin liittyviin hankkeisiin, joilla on saatu pienennettyä kiinteistön sähkön ja lämmön kulutusta. Tuen suuruus on uusiutuvien energian hankkeiden osalta ollut 15 %, energiatehokkuushankkeiden osalta 20 % ja ESCO-hankkeena toteutettavien energiaremonttien osalta tuki on ollut 25 % hankkeen arvioiduista kustannuksista.

Vuoden vaihteessa energiatukien myöntäminen ja hakupalvelu on ollut hetkellisesti tauolla, sillä edellisen energiatukiasetuksen voimassaolo päättyi vuoden 2022 loppuun mennessä eikä uutta asetusta ollut vielä määritetty. Nyt uusi energiatukiasetus on kuitenkin saatu vahvistettua 2.3.2023 asetusluonnoksen lausuntokierroksen ja käsittelyn jälkeen ja se on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Uudessa asetuksessa tuettaviksi hankkeiksi lukeutuu aiemman asetusluonnoksen mukaisesti uusiutuvan energian hankkeet kuten aurinkosähköjärjestelmät sekä energian säästöön ja käytön tehostamiseen liittyvät hankkeet, joita kiinteistön omistajan näkökulmasta voi olla esimerkiksi taloteknisten laitteiden kuten ilmanvaihtokoneiden puhaltimien modernisointi energiatehokkaammiksi. Yleisesti korjausvelan vähentäminen ei kuitenkaan ole tukikelpoista, eli mikäli kiinteistöön toteutettavan energiatehokkuushankkeen yhteydessä on tarvetta esimerkiksi uusia kiinteistön kaukolämpöpaketti, ei tähän kohdistuvia kustannuksia ole mahdollista sisällyttää tuen piiriin ja näin ollen hankkeessa toteutettavien eri toimenpiteiden kustannuksien tulee olla selkeästi eriteltävissä.

Myös kiinteistön valaistuksen uudistamiseen liittyvät hankkeet eivät ole tukikelpoiseksi luokiteltuja, vaikka näillä energiansäästöjä olisikin mahdollisesti saavutettavissa. Näin ollen esimerkiksi vanhojen loisteputkien korvaaminen LED-valonlähteillä ei ole tuen piiriin soveltuva hanke. Myöskään esimerkiksi sellaisille lämpöpumppuhankkeille ei ole mahdollista saada tukea, missä hankkeen myötä irtaannutaan joko osittain tai kokonaan kaukolämmöstä, mutta poikkeuksena tähän kuitenkin ovat hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvät lämpöpumppuhankkeet, jotka vuorostaan ovat tukikelpoisia. Edelleen yhtenä edellytyksenä tukien myöntämiselle energiatehokkuushankkeiden osalta on myös energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluminen.

Muutoksena aiempaan asetukseen on uusiutuvien energianlähteisiin perustuvien hankkeiden alarajan nosto 10 000 eurosta 30 000 euroon. Energian säästöön tai energian tuotannon ja käytön tehostamiseen tähtäävien investointien alaraja pysyy 10 000 eurossa. Oman mausteensa energiatukien hakuun tuo myös Business Finlandin piakkoin uudistuva asiointipalvelu. Uusia hakemuksia ei vielä oteta vastaan, vaan Business Finlandin nettisivujen perusteella palvelu avataan 15.3. Uudistunut hakupalvelu tuo myös varmasti uusia käytäntöjä tuen haku- ja maksatusprosessiin sekä niihin liittyviin dokumentteihin ja hakemuksessa tarvittaviin liitteisiin.

Me EcoRealilla hoidamme energiatukien haun osana energiaremonttia, mikäli hanke täyttää Business Finlandin sille asettamat tukiehdot. Huolehdimme myös tuen maksatukseen liittyvistä toimenpiteistä – kuten loppuraportin ja kustannustilityksen valmistelusta – energiatehokkuushankkeen päätyttyä sekä hoidamme mahdolliset hankkeen toteutukseen tai henkilövaihdoksiin liittyvät muutosilmoitukset Business Finlandille hankkeen aikana. Mikäli kiinteistönne ei ole vielä energiatehokkuussopimuksen piirissä, voimme hoitaa myös liittymiseen liittyvät toimenpiteet. Näin ollen kiinteistön omistajan ei tarvitse arpoa, täyttääkö hanke mahdollisesti tukiehdot vai ei, eikä huolehtia erikseen energiatuen hakuun liittyen mm. projektisuunnitelman valmistelusta ja muista haku- ja maksatusvaiheessa tarvittavien tietojen keräämisestä.

Mikäli teillä on kiinnostusta energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistönne kohdalla ja pohditte, olisiko hankkeelle mahdollista saada tukea investointiin, olkaa rohkeasti yhteyksissä niin aloitetaan prosessi tekemällä energiakatselmus mahdollisista kiinteistöönne toteutettavissa olevista energiatehokkuustoimenpiteistä ja arvioidaan samalla toimenpiteiden tukikelpoisuus!

Esimerkkejä EcoRealin toteuttamista energiaremonteista on luettavissa täältä: https://www.ecoreal.fi/referenssit/

Lisätietoa uudesta voimassa olevasta energiatukiasetuksesta voi lukea täältä: https://tem.fi/-/uusi-asetus-paivittaa-energiatuen-myontamisen-ehdot-vuosina-2023-2027

Maria Seppälä,

Projekti-insinööri

Artikkelissa mainitut palvelut