SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ylläpitokustannusten kehitys

Julkaistu 12.10.2021 14:14

Ihmiset ovat alkaneet varovasti tapailemaan muita ihmisiä jo livenä, mikä on tuonut tähän syksyyn tekemisen makua. Samalla kiinteistöomistajien budjetointikausi on käynnistymässä. Budjetointi on vuoden isoin ja haastavin yksittäinen toimenpide. Tänä vuonna ympäröivä maailma tuo vaikeuskertoimia budjetointiin. Viime vuosina kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat pienentyneet ja kiinteistöomistajien pitää tarkastella kulueriä tarkemmin. Tyypillisesti kiinteistön suurimmat kuluerät ovat lämpö- ja sähköenergia sekä ylläpito- ja korjauskustannukset. Suurimpiin kustannuksiin vaikuttaa vuosittain mm. talven keskilämpötila, lumen määrä, kesäolosuhteet sekä korjaustarpeet.

Syyskuussa Helen ilmoitti kaukolämmölle noin 30 % hinnankorotuksista verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Helen perusteli korotustaan muun muassa kiivihiilen ja päästöoikeuksien hinnoilla, jotka ovat jopa kaksinkertaistuneet. Odotettavissa on tuleville vuosille, että kivihiilen ja päästöoikeuksien hinnat nousevat. Helenin hinnankorotus antaa nostopainetta myös muille lämmöntuottajille, jotka vielä käyttävät fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa. Pörssisähkön hinta on nyt korkeimmillaan vuosikymmeneen. Sähköenergian hintaan vaikuttavat myös samat elementit kuin kaukolämmön hintaan. Sähköenergian hintaan vaikuttaa hetkellisesti pohjoismaissa viime kesä, joka oli lämmin ja kuiva. Tämä on vähentänyt vesivarantoja, joka on lisännyt tuontisähkön hintaa. Pidemmällä aikavälillä sähkön hintaan vaikuttaa Pohjoismaiden sekä Keski-Euroopan ja Britannian välisten siirtoyhteyksien parantaminen.

Raaka-aineiden hinnat ovat vuoden 2021 aikana nousseet paljon. Raaka-aineiden hinnat ja niiden saatavuus on alkanut näkymään ylläpito- ja korjaustöissä nousevilla hinnoilla ja laitetoimituksien viivästyksillä. Tänä vuonna maailma on alkanut vapautumaan Covidin aiheuttamasta pandemiasta, joka on aiheuttanut lisääntyneen kulutuksen. Tilastokeskuksen tuoreimman julkaisun mukaan tarvikekustannukset nousivat 11,8 prosenttia, työkustannukset 6,3 prosenttia ja palveluiden hinnat 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tässä tilastossa on vasta alkuvuodesta nousseet hinnat ja loppuvuodesta painetta hintojen nousuun on lisää. Kuitenkin pitää muistaa, että kulutus tulee tasoittumaan ja ennusteiden mukaan ensi vuoden aikana hintojen nousu tulee tasaantumaan.

Tällä budjettikaudella kiinteistöomistajat joutuvat tarkemmin miettimään myös tulevien vuosien budjetointia monesta eri näkökulmasta. Kiinteistöomistajien intresseissä on tehdä vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Kohti hiilineutraalia Suomea 2035 -hanke tulee tuomaan kiinteistöomistajille lisää kustannuspaineita. Suomen hiilineutraaliushanke on erittäin kunnianhimoinen, jonka takia ne ketkä lähtevät vihreän siirtymän toimenpiteisiin lähivuosina, ovat kilpailukykyisimpiä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tsemppiä syksyn budjetointiin!

Jukka Holopainen
Johtaja, ylläpito ja aluetoiminnot

Artikkelissa mainitut palvelut