SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Yritysvastuu – Utopiasta uudeksi mahdollisuudeksi

Julkaistu 9.12.2020 09:55

Vastuullisuutta odotetaan nykyään kaikilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Se ei kuitenkaan saisi olla pelkkää sanahelinää vaan konkreettisia tekoja. Miten utopistinen kokonaisuus sitten muutetaan konkreettiseksi käytännön työksi, josta on helppo viestiä ulospäin?

 

Tunnista, mitä vastuullisuus merkitsee juuri sinun organisaatiolle

Yritysvastuun kenttä on todella laaja ja asioilla on monimutkaisia syy-yhteyksiä. Jotta kokonaisuus saadaan helposti hallintaan, on tärkeää keskittyä oikeisiin asioihin. Vastuullisuustyössä ensimmäinen askel onkin tunnistaa, mitkä asiat ovat olennaisia juuri sinun yrityksesi liiketoiminnalle. Tässä avainasemassa on toimintaympäristön kriittinen tarkastelu ja sidosryhmien odotusten selvittäminen.

 

Mieti konkreettiset tavoitteet vastuullisuustyölle 

Kun oleellisimmat vastuullisuusteemat ovat selvillä, pitää vastuullisuustyölle asettaa konkreettiset tavoitteet. Yhä useampi yritys on määrittänyt toiminnalleen kunnianhimoiset vastuullisuuslupaukset vuoteen 2030 mennessä. Lupausten asettaminen on suositeltavaa, mutta niille pitää muistaa asettaa myös konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Tavoite on konkreettinen vasta sitten, kun sillä on aikataulu ja konteksti.

 

Seuraa vastuullisuustyötä ja viesti siitä avoimesti ulospäin

Tärkeimpien vastuullisuusteemojen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen ei vielä riitä. Jotta vastuullisuus saadaan muutettua käytännön työksi, on saavutuksia seurattava säännöllisesti. Saavutetuista ja saavuttamatta jääneistä tavoitteista kannattaa myös viestiä ulospäin. Vastuullisuusraportoinnin tarkoituksena ei ole leijua pelkästään omalla paremmuudellaan. Sen ydintarkoituksena on tunnistaa kehityskohtia ja määritellä toimia, joilla yrityksen liiketoiminnasta saataisiin yhä kestävämpää. Ulkoinen viestintä lisää yrityksen läpinäkyvyyttä ja näin ollen myös arvostusta vastuullisena toimijana.

 

lotta partanen

 

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy

 

 

 

Aiheesta keskiviikkona 16.12 klo 9-10 live webinaari. Tule mukaan keskustelemaan asiasta.

Artikkelissa mainitut palvelut