SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

BREEAM In-Use -ympäristöluokitus vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä

Julkaistu 3.3.2020 07:00

Hyvin hoidetut kiinteistöt ovat paitsi parempia sijoituskohteita myös kestävämpiä ympäristön kannalta.

”Ympäristösertifikaatti viestii vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä ja se on luotettu tapa todentaa kohteen vastuullisuutta sekä hallita riskejä”, sanoo EcoRealin BREEAM In-Use Assessor Leena Oiva.

Johdonmukainen lähestymistapa kiinteistöjen elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointiin sekä kiinteistön laadun mittarit antavat mahdollisuuden vertailla sekä edelleen kehittää kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja vastuullisuutta.

Suomessa ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Hiilijalanjälki pienenee 20–30 prosenttia

BREEAM -ympäristösertifioinnin avulla mitataan kiinteistön taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Keskeisimpiä mittareita ovat kiinteistön energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

BREEAM-luokitusjärjestelmää ylläpitävä BRE-organisaatio raportoi, että BREEAM-arvioidun kiinteistön keskimääräinen hiilidioksidipäästö on 22 prosenttia keskiarvokiinteistöjä alempi ja BREEAM Excellent -luokituksen saaneissa kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt olivat 33 prosenttia alempia vuonna 2016.

BREEAM In-Use -ympäristöluokitus soveltuu hyvin Suomeen

Kiinteistömarkkinoilla on tarjolla useampia ympäristöluokitusmenetelmiä. BREEAM on yksi yleisimmin käytettyjä ja sitä käytetään jo 77 eri maassa. BREEAM on alun perin luotu Englannissa ja se pohjautuu yhteiseen standardoituun eurooppalaiseen normistoon. BREEAM on helposti sovellettavissa suomalaisiin käytäntöihin, mikä helpottaa riippumatonta sertifiointiprosessia. BREEAM-vaihtoehtoja on useita erilaisille kiinteistöille.

Mitkä tekijät vaikuttavat BREEAM-luokitukseen? BREEAM-luokituksen yhteydessä selvitetään kiinteistön energian kulutusta, veden kulutusta, jätteiden kierrätystä ja kiinteistön vaikutuksia käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin. Selvityksessä tarkastellaan myös kiinteistön saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä ja rakennuksen materiaaleja.

Kussakin BREEAM:in mittarissa annetaan pistearvosana, mikä nostaa ympäristöluokituksen kokonaispistemäärää.

BREEAM päivitetään kolmen tai neljän vuoden välein luokitusjärjestelmän ajantasaisuuden säilyttämiseksi ja, jotta uudistuvat rakennusmääräykset ja kiinteistö- ja rakennusalan kehitys tulee otetuksi huomioon jatkossakin luokituksia myönnettäessä.

Lue lisää:

EcoRealin BREEAM -palvelu

Mikä ihmeen BREEAM? (blogi Kiinteistöuutiset)